Vergi levhası nedir, ne işe yarar, nasıl alınır, kimler vergi levhası alma zorundadır, vergi levhası alma ve asma zorunluluğu nedir, vergi levhasında hangi bilgiler bulunmalıdır ve vergi levhasını bulundurmamanın cezası nedir? Vergi mükelleflerinin alıp iş yerlerinde bulundurduğu vergi levhasıyla ilgili tüm sorularınızın cevabı bu yazıda.

Vergi levhası nedir?

Vergi tarhına esas olan kazanç tutarlarını, onlara isabet eden vergi miktarlarıyla birlikte gösteren kıymetli belgeye vergi levhası denir. Vergi levhasının biçimi ve içeriğini Maliye Bakanlığı belirler.

Vergi levhası asmak zorunlu mu?

Vergi levhasının asılma zorunluluğu ortadan kalktı. Eskiden 6111 sayılı yasanın 82. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 5. maddesi, vergi levhasının mükellefler tarafından iş yerlerinin merkezine, şubelerine ve satış mağazalarına herkes tarafından kolayca okunup görünecek biçimde asılması gerektiğini söylüyordu. Bu ifade levhanın “alınmak zorunda” olduğu şeklinde değiştirildi ve vergi levhasının asılma mecburiyetini ortadan kaldırdı.

Vergi levhası almak zorunlu mu?

VUK’un 5. maddesi uyarınca kazancı basit usulde tespit edilenler de dahil olmak üzere tüm Gelir Vergisi mükelleflerinin ve sermaye şirketlerinin her sene Mayıs’ın son gününe dek vergi levhası alması gerekiyor.

Kimler vergi levhası almak zorunda?

 • Gelir Vergisi mükelleflerinden
  • Ticari kazancı olanlar
  • Zirai kazancı olanlar
  • Serbest meslek sahipleri
  • Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirketlerindeki her bir ortak
 • Kurumlar Vergisi mükelleflerinden
  • Anonim şirketleri
  • Limited şirketleri
  • Eshamlı komandit şirketleri

vergi levhası almak zorundadır.

Vergi levhasında hangi bilgiler bulunur?

 • Ad ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı bulunulan vergi dairesi
 • Vergi türü
 • İşe başlama tarihi
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü
 • Faaliyet durumu (aktif mi, terk ya da tasfiye mi edilmiş)
  • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Vergi levhası nasıl alınır?

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, bu vergilerin beyannamelerini verir, ardından GİB Bilgi İşlem Sistemi ilgili beyannamelerdeki veriye göre vergi levhası oluşturup mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarır. Bu işlemden sonra mükellefler, internet vergi dairesinden kendileri ya da yetkilendirdikleri serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler ile vergi levhalarını yazdırır. Gelir Vergisi mükellefleri, kazancı basit usulde tespit edilenler de dahil olmak üzere 1 Nisan’dan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs’tan itibaren, 31 Mayıs’a dek vergi levhalarını yazdırmak zorundadır. Vergi levhasını aşağıdaki adımları takip ederek alabilirsiniz:

 • Gelir idaresi başkanlığı adresindeki ekrandan giriş yaparak size ait bilgilerin bulunduğu sayfaya gidin.
 • “Sorgulamalar” butonuna basın.
 • Açılan penceredeki opsiyonlardan “Vergi Levhası Oluşturma“yı seçin.
 • Vergi levhanızı oluşturup çıktısını alın.

Vergi levhaları nerede bulundurulmalı?

 • Vergi levhası almak zorunda iseniz levhanızı iş yerinizin merkezinde, şubesinde, satış mağazasında bulundurmalısınız. Çiftçiler ise doğrudan tarım çalışmalarıyla ilgili alım-satım işleri için levhalarını yazıhanelerinde tutmalıdır. Ücret karşılığında yolcu ya da eşya taşıyan ulaşım araçlarında da vergi levhası bulundurulması zorunludur.
 • İş yerinde birden çok kat ya da reyon varsa her kat ve reyon için ayrı birer vergi levhası alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmanız gerekiyorsa internet vergi dairesinden dilediğiniz kadar çıktı alabilirsiniz.

Vergi levhaları bulundurmamanın cezası var mı?

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflere, vergi levhası bulundurmadıkları tespit edilirse Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 353. maddesinin 4. bendi uyarınca usulsüzlük cezası kesilir. VUK’un ilgili bendi şunu der:

“4. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000.000 (2020 yılı için 350 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.”


İşletmenizde muhasebe programı Mikro ile tüm muhasebe işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.