Şirketinizin tehlike sınıfını belirleyen NACE kodunuzu biliyor musunuz? NACE kodunuzu nasıl sorgulayabilirsiniz? NACE kodu nereden ve nasıl öğrenilir

NACE kodu nedir?

NACE, ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistik üretimi için Avrupa Birliği’nin geliştirdiği  bir kodlama sistemidir. NACE sözcüğü “Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne” ifadesinin baş harflerinden oluşur. Bu ifadenin Türkçesi ise “Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması“dır. NACE kodu uygulaması, “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)” ile de ilişkili olup ekonomik faaliyetlerlerle ilgili istatistikleri global düzeyde karşılaştırmayı sağlar. İşletmeler ile iş yerlerinin tehlike sınıfı NACE kodu ile belirlenir. Avrupa Birliği’ne uyum faaliyetleri içinde olan ülkemiz de, NACE kodu sistemini 2013 itibarıyla Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) eliyle kullanmaya başladı. Türkiye’de NACE kodları altı haneden oluştuğu için,  bu sisteme altılı faaliyet kodu da denir.

NACE kodu sorgulama nasıl yapılır?

Şirketinizin NACE kodu sorgulaması üç farklı yöntemle yapılabilir: 

1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil numarası ile NACE kodu sorgulama: SGK sicil numarası 23 rakamdan oluşur. SGK sicil numarasının ikinci hanesinden başlayıp 3, 4, 5, 6 ve 7. haneleri NACE kodunu gösterir. 

2. Vergi levhasından NACE kodu sorgulama: NACE kodu, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği vergi kodu ile de aynıdır. İnternet Vergi Dairesi (İVD) sisteminden aldığınız barkodlu vergi levhasında mükellefin adı soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi ve vergi türü bulunur. Bu alanlardan sonra ise ana faaliyet kodu ve adı başlığı ile bir bölüm karşımıza çıkar. Bu satırda bulunan 6 haneli kod da NACE kodudur.,

3. Ticaret Odasından NACE kodu sorgulama: Şirketinizin bağlı olduğu ticaret odasının internet sitesinden de NACE kodunuzu sorgulayıp öğrenebilirsiniz. Bunun için İstanbul Ticaret Odası’nın ito.gov.tr adresindeki web sitesine girip sırasıyla tescil ilan kuruluş ve sicil kayıtlarına tıklayarak şirketinizin İTO kaydını görebilirsiniz. NACE kodunuz firmanızın detay sayfasında karşınıza çıkacak.

NACE kodu nasıl belirlenir?

NACE kodunu belirlemek için en güncel İş Yeri Tehlike Sınıfları Listesi‘ni kontrol etmelisiniz. Kimi zaman sistem ile SGK kaydındaki kod birbirine uymaz veya belirlediğiniz NACE kodu, şirketinin iş koluyla ilgisiz olur. Bu tip durumlarda TOBB’a başvurup NACE kodunuzu düzeltmeniz gerekir. Aksi takdirde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği ceza alabilirsiniz. 

NACE kodu ne zaman alınır?

Eğer bir şirketiniz yoksa, faaliyet alanları ve büyüklüğüne göre size en uygun şirket tipini seçtikten sonra şirketinizin merkez adresi ile kira kontratı yapabilirsiniz. Ardından şirket ana sözleşmesi hazırlayıp ilgili ticaret odasına kayıt yaptırabilirsiniz. Sonra, vergi dairesinde ticaret odasında belirlenen NACE kodu ile mükellefiyet açtıracaksınız. NACE kodunuz ile işinizdeki tehlike seviyesini belirlemiş, buna göre işinizi az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli olarak sınıflandırmış olacaksınız. Bu sayede hem iş güvenliği yasalarına uymuş hem de iş yerinde güvenliği sağlamak için önemli bir adım atmış olacaksınız.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.