Alıştan ve satıştan iade muhasebe kaydı nedir? Bu muhasebe kayıtları nasıl tutulur? Bu yazıda tüm ayrıntılarıyla sizin için anlattık!

Alıştan iade muhasebe kaydı nedir?

Birçok işletme yapmış olduğu ticaretlerde zaman zaman aldıkları ürün ya da hizmetlerin iadesini talep etmektedir. Bu durumda alış iadesi yapılması gerekir. Yapılan alış iadesinin muhasebe kaydının nasıl tutulacağı da iletmeler tarafından bilinmelidir. Alış iadesi muhasebe kaydı nasıl yapılır sorusunun cevabını bu yazıda vermeye çalıştık. Ürün alım satımlarında yapılan iadenin dışında işletmeler arasındaki ticaretlerde hizmet iadesi de yapılabilir. Bu tür hizmet iadelerinin de muhasebe kayıtları tutulmalıdır. Muhasebe kaydı işlemlerinde 153 Ticari Mallar Hesabı incelenerek tutulur. Bu hesaba ek olarak 15x nolu hesaplarda da aynı kayıt işlemi uygulanır.

Ticari ürünlerin alıştan iade muhasebe kaydı

Cari hesap ile aynı vergilendirme döneminde bu kayıt şöyle tutulur: 

 yz

  
320 Satıcılar Hesabı
 
153 Ticari Mallar Hesabı 
       391 Hesaplanan KDV Hesabı 

Tabloda öncelikle 320 Satıcılar Hesabı belirtilmelidir. Bu hesapla birlikte, işletmelerin faaliyet konuları ile ilgili her türlü ürün ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçlar takip edilebilir. 2. Olarak 153 Ticari Mallar Hesabı belirtilmelidir. Bu hesapla üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari ürünler sorumlu kişi tarafından takip edilebilir. Son olarak 391 Hesaplanan KDV Hesabı gösterilmelidir. Bu hesap, teslim edilen ürün veya hizmetlerin, işletmenin kendi ihtiyacı için ürettiği duran varlıklar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile izlenebilen bir hesaptır.

Ticari ürünlerin alıştan iade muhasebe kaydı

Nakit veya banka üzerinden aynı vergilendirme döneminde bu kayıt şöyle tutulur:

 yz

  
100/102 Kasa/Banka Hesabı
 
153 Ticari Mallar Hesabı 
       391 Hesaplanan KDV Hesabı  

Bu kayıt işleminde cari hesaptan yapılan kayıt işleminin aksine 100/102 Kasa/Banka Hesabı girilir. Bu hesapla birlikte işletmelerin yurt içi ve yurt dışında banka ve finans kurumlarında açtırılan hesaplarına yatırılan ve hesaptan çekilen tutarların takip edilmesi mümkün hale gelir.

Ticari ürünlerin alıştan iade muhasebe kaydı

Cari hesaptan farklı vergilendirme döneminde bu kayıt şöyle tutulur: 

 yz

  
320 Satıcılar Hesabı
 
153 Ticari Mallar Hesabı 
       391 Hesaplanan KDV Hesabı 

Tabloda öncelikle 320 Satıcılar Hesabı belirtilmelidir. Bu hesapla birlikte, işletmelerin faaliyet konuları ile ilgili her türlü ürün ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçlar takip edilebilir. 2. Olarak 153 Ticari Mallar Hesabı belirtilmelidir. Bu hesapla üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari ürünler sorumlu kişi tarafından takip edilebilir. Son olarak 391 Hesaplanan KDV Hesabı gösterilmelidir. Bu hesap, teslim edilen ürün veya hizmetlerin, işletmenin kendi ihtiyacı için ürettiği duran varlıklar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin izlenebildiği bir hesaptır.

Ticari ürünlerin alıştan iade muhasebe kaydının tutulması 

Nakit veya banka üzerinden aynı vergilendirme döneminde bu kayıt şöyle tutulur:

 yz

  
100/102 Kasa/Banka Hesabı
 
153 Ticari Mallar Hesabı 
       391 Hesaplanan KDV Hesabı  

Bu kayıt işleminde cari hesaptan yapılan kayıt işleminin aksine 100/102 Kasa/Banka Hesabı girilir. Bu hesapla birlikte işletmelerin yurt içi ve yurt dışında banka ve finans kurumlarında açtırılan hesaplarına yatırılan ve hesaptan çekilen tutarların takip edilmesi mümkün hale gelir.

Ticari ürünlerin alıştan iade muhasebe kaydının tutulması 

Cari hesaptan farklı vergilendirme döneminde bu kayıt şöyle tutulur:

 yz

  
320 Satıcılar Hesabı
 
600 Yurtiçi Satışları Hesabı 
       391 Hesaplanan KDV Hesabı 

Bu kayıt işleminde vergilendirme döneminde yapılan kayıt işleminin aksine  600 Yurt İçi Satışlar Hesabı belirtilir. Bu hesap sayesinde yurt içindeki kişilere satımı gerçekleştirilen ürün ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam miktar takip edilebilir. Bu hesap gelir hesabı olarak tanımlanır. Bu nedenle gelir tablosunda yer alırken bilanço tablosunda yer almaz. Ayrıca bu işlemde güncel cari dönemde iadesi yapılan ürünün muhasebe kaydı yapılmıştır. Ancak bu ürünler önceki dönemlerde stokta kalan ürünlerdir. Bu nedenle bu ürünler satış olarak işlem görerek iade olarak kaydedilemezler.

Satıştan iade muhasebe kaydı nedir?

İşletmeler yapılan ticaretin ardından satılmış ürün veya hizmetlerin iadesini talep edebilir veya böyle bir taleple karşılaşabilirler. Bu duruma satıştan iade denilmektedir. Eğer satıştan iade yapılacaksa satış iadesi muhasebe kaydı tutulması gerekir. Satıştan iade kaydı dönem içerisinde ve dönem dışında yapılmasına göre farklılık gösterebilir. Yazının bu kısmında da satıştan iade kaydı örnekleri vererek hangi hesapların belirtilmesi gerektiğini öğrenmiş olacağız.

Ticari ürünlerin satıştan iade muhasebe kaydının tutulması 

Cari hesaptan aynı vergilendirme döneminde bu kayıt şöyle tutulur:

 yz

  
610 Satıştan İadeler Hesabı
 
191 İndirilecek KDV Hesabı
 
120 Alıcılar Hesabı 

Satıştan iade muhasebe kaydı tablosunda gösterilmesi gereken hesaplar; 610 Satıştan İadeler Hesabı, 191 İndirilecek KDV Hesabı, 120 Alıcılar Hesabı şeklindedir. 610 Satıştan İadeler Hesabı, satılan ürünlerin iade edilen bölümlerindeki fatura tutarlarının izlenebildiği hesaptır. 191 İndirilecek KDV Hesabı, işletme tarafından, her türlü ürün ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin izlenebildiği hesaptır. 120 Alıcılar Hesabı, işletmenin faaliyete konu olan ürün ve hizmet satışlarındaki senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır.

Ticari ürünlerin satıştan iade muhasebe kaydının tutulması 

Nakit veya banka üzerinden aynı vergilendirme döneminde şöyle tutulur:

 yz

  
610 Satıştan İadeler Hesabı
 
191 İndirilecek KDV Hesabı
 
100/102 Kasa/Bankalar Hesabı 

Bu kayıt işleminde cari hesaptan yapılan kayıt işleminin aksine 100/102 Kasa/Bankalar Hesabı bildirilir. Bu hesapla birlikte işletmelerin yurt içi ve yurt dışında banka ve finans kurumlarında açtırılan hesaplarına yatırılan ve hesaptan çekilen tutarların takip edilmesi mümkün hale gelir.

Ticari ürünlerin satıştan iade muhasebe kaydının tutulması

Cari hesaptan farklı vergilendirme döneminde şöyle tutulur:

 yz

  
610 Satıştan İadeler Hesabı
 
191 İndirilecek KDV Hesabı
 
120 Alıcılar Hesabı 
 153 Ticari Mallar Hesabı

 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı  

Cari hesaptan farklı vergilendirme döneminde yapılacak olan satıştan iade muhasebe kayıtlarının tutulmasında 153 Ticari Mallar Hesabı ve 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı eklenmelidir. 153 Ticari Mallar Hesabı ile üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari ürünler sorumlu kişi tarafından takip edilebilir. 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı ile de herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari ürünler ve hizmetlerin maliyetleri izlenebilir.

Ticari ürünlerin satıştan iade muhasebe kaydının tutulması 

Nakit veya banka üzerinden farklı vergilendirme döneminde şöyle tutulur:

 yz

  
610 Satıştan İadeler Hesabı
 
191 İndirilecek KDV Hesabı
 
100/102 Kasa/Bankalar Hesabı 
153 Ticari Mallar Hesabı
 
 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı 

Nakit veya banka üzerinden farklı vergilendirme döneminde satıştan iade muhasebe kaydı tutulacak ürün veya hizmetler için belirtilecek hesaplar da bu şekildedir.

İşletmeniz büyürken tüm muhasebe süreçlerinizi etkin bir şekilde yürütmek için Mikro Yazılım Muhasebe Takip Programı kullanabilir, hem zamandan hem de işgücünden tasarruf ederek işletmenizin kârlılığını artırabilirsiniz.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.