Kurumlar vergisi nedir?

Sermaye şirketi sahibi mükelleflerin bir takvim senesi içinde elde ettiği kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türü, kurumlar vergisidir. Bu kurumları, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleri olarak sıralayabiliriz. Şahıs şirketleri (kolektif, adi komandit) tüzel kişiliğe sahip olsalar da kurum olarak sayılmaz.

Kurumlar vergisi oranı nedir?

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınır.

Hangi kurumlar kurumlar vergisine tâbidir? 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre şu listelediğimiz kurumlar kazançlarıyla kurumlar vergisine tâbidir: 

 • Sermaye şirketleri 
  • Limited şirketi
  • Anonim şirketi,
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
 • Kooperatifler 
 • İktisadi kamu müesseseleri 
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 
 • İş ortaklıkları

Kurumlar vergisine konu olan kazançlar hangileridir?

 • Ticari kazanç 
 • Zirai kazanç 
 • Ücret 
 • Serbest meslek kazancı 
 • Menkul sermaye iradı 
 • Gayri menkul sermaye iradı 
 • Diğer irat ve kazançlar

Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

Bir kurumun kazancı üzerinden alınan vergi türü olan kurumlar vergisi, mükelleflerin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kurumlar Vergisi hakkında bilmeniz gereken 8 şey için yazımıza göz atın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.