Vergi levhası nedir?

 • Şekli ve içeriği maliye bakanlığı tarafından belirlenen, vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren belgelerdir.
 • Her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi mükellefleri vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren vergi levhasını almak zorundadırlar. Bu zorunluluk vergi usul kanunu 5. maddesi ile korunur.
 • Daha öncesinde “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi bulunan 6111 sayılı kanunun 82. maddesiyle VUK’ın 5. maddesinde daha sonrasında değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik sonrasında ilgili ibare “levhayı almak zorundadır.” olarak değiştirilmiştir.
 • VUK’un 353. maddesinin 4. bendinde belirtildiği gibi vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak zorunda oldukları yerlerde bir denetim gerçekleştirildiğinde ve bu denetim sonucunda eğer vergi levhasının olmadığı her bir tespitinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde bulundurulmaları gerekir. İş yerleri içerisinde birden fazla kat veya reyon olan işletmeler için her kat veya reyon için ayrı ayrı vergi levhası almak ve bulundurmak zorunlu değildir.
 • Eşya taşımacılığı yapan taşıtlarda ve ücret karşılığında yolcu taşımacılığı yapan taşıtlarda vergi levhası bulunması zorunlu değildir.
 • Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak zorunda olan mükellefler internet vergi dairesi üzerinden vergi levhalarını ihtiyaç duydukları sayı kadar çıktılarını alabilir ve bulundurabilir.

Kimler vergi levhası almalıdır?

Vergi levhaları gelir vergileri ve kurumlar vergisi olarak ikiye ayrılır. Kurumlar vergisi kapsamında anonim şirketleri, limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler vergi levhası bulundurması gerekir. Gelir vergisi kapsamında ise ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları vergi levhası bulundurmalıdır. Bunun yanında adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirketler şeklindeki işletmeler için her bir ortak ayrı ayrı vergi levhası almak zorundadır. Vergi levhasının bulunması zorunlu olan yerlerde de her bir ortak için ayrı ayrı bulunması beklenir.

Vergi levhası nasıl alınır?

 • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefleri, kurumlar veya gelir vergisi beyannamesi bünyesinde bulunur.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemi üzerinden beyannamelerde yer alan bilgileri kontrol ederek ve vergi levhasını oluşturur.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı vergi levhasını mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarır.
 • Mükellefler bizzat kendileri, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir (3568 sayılı kanun uyarınca) veya yeminli mali müşavir (meslek mensupları) aracılığı ile alabilirler.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.