Vergi kesintisi ve vergi dilimi nedir? Vergi kesintisi ile ilgili detaylar yazımızda.

Vergi kesintisi nedir?

Çalışanlar, elde ettikleri kazançlar üzerinden gelir vergisi kesintisine tabidir. Devlet, çalışan vatandaşlarının gelirleri üzerinden oransal bir kesinti yapar. Kısacası vergi kesintisi, çalışanların elde ettiği kazançlardan belirlenen esas oranlarda yapılan kesintidir. Kazanç arttıkça vergi kesinti oranı da doğal olarak artacaktır.

Vergi kesintisi neye göre yapılır?

Herhangi bir işçinin bir ay içinde elde ettiği gelirler, bu gelirler ölçü alınarak belirlenen gelir vergisi matrahı ve kümülatif gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisine tabi tutulur. Ücretli işçilerin ödeyeceği gelir vergisi tutarları, gelir vergisi ve kümülatif vergi matrahı saptandıktan sonra belirlenir. Yapılacak gelir vergisi kesintisi belirlenirken kazançların elde edildiği dönemde uygulanan gelir vergisi tarifeleri ve vergi dilimi oranları önem taşır. 

Vergi kesintisi oranları 

İşçinin gelir vergisi ve kümülatif gelir vergisi matrahının gerektirdiği gelir vergisi oranı, gelir vergisi tarifelerinin yasal düzenleme esası üzerinden belirlenir. Elde edilen kazancın hangi tutarlarda gelir vergisine tabi tutulacağı, hukuki hükümler eşliğinde düzenlenir. Buna göre gelirlerin gelir vergisine tabi olup olmayacağı ve hangi esaslarla vergi kesintisine tabi olacağı, vergi hukuku düzenlemeleri ölçü alınarak saptanır. Gelir Vergisi’ne tabi olan ve olmayan ödemeler söz konusudur.

Gelir Vergisi dilimleri 2021

Gelir vergisi tarifesi, iki şekilde uygulanır. ilki, ücretliler için uygulanan gelir vergisi tarifesi, ikincisi ise ücret dışı gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesidir.

Ücret harici için uygulanan 2021 yılı gelir vergisi tarifesi

  • 24.000 TL’ye kadar %15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
  • 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
  • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası %40

Ücretliler için uygulanan 2021 yılı gelir vergisi tarifesi

  • 24.000 TL’ye kadar %15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
  • 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
  • 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40

asgari ücretlinin vergi dilimi kesintisinin oranı, 2020’nin Eylül ayına kadar, işçinin maaşı dışında ek geliri yoksa yüzde 15’ti. Eylül 2020’den sonra vergi dilimi bir üst tarifeye geçti; devlet tarafından kesilmeye başlandı.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.