Devletin vatandaşlardan kamu hizmetlerine harcamak üzere aldığı vergi, kimin ne kadar ve nasıl ödediği, ve ödemediği takdirde nasıl cezalara tabi olacağı sorularıyla her zaman gündemimizde. Bu yazıda ödenmeyen verginin doğuracağı cezalardan söz edeceğiz.

Vergi gecikme cezasının detaylarına girmeden önce verginin ne olduğunu hatırlayalım…

Vergi nedir?

Devletin halktan kamu hizmetlerine harcamak için kanunlara göre doğrudan ya da belli malların ederinin üzerinden dolaylı olarak topladığı para olan vergi, gerçek ve tüzel kişilere yüklenmiş bir ekonomik yükümlülüktür. Devlet bu ekonomik yükümlülük ile kendisine altyapı hizmetleri için kaynak yaratır ve, ülkenin büyümesine katkı sunar ve gelir dağılımını düzenler.

Kim ne kadar vergi öder?

Vergi toplumsal sınıf farkına bakılmadan tüm halktan alınır. Ancak vergi miktarını gelir ve ödeme gücü belirler. Dünyadaki pek çok vergi sistemi gibi Türkiye’deki sistem de beyan usulüyle çalışır. Kişiler ve kurumlar, kazançlarını elektronik olarak da doldurulabilen vergi beyannamesi ile beyan ederek bu kazançlar üzerinden vergi öder. 

Vergi zamanında ödenmezse ya da hiç ödenmezse ne olur?

Devlet hem gelirini beyan etmeyen kişi ve kurumları belirlemek hem de verginin ödenip ödenmediğini görmek için kimi zaman vergi incelemesi ve başka kontroller yapar. Vergi beyannamesi verildikten sonra bir tahakkuk fişi alınır, bu fişte ilgili verginin ödenme zamanı yazar. Eğer vergi bu tarihe kadar ödenirse cezasız ödenir. Bu tarih geçilirse artık bir vergi gecikme cezası da söz konusu olacaktır. Gecikmenin, vergi gecikme cezası haricinde bir cezası olmaz ancak yüksek vergi tutarlarında vergi dairesi banka hesabınızı bloke ettirebilir ve vergi borçluları kamu ihalelerine kabul edilmeyebilir.

Vergi gecikme cezası

Bir örnekle açıklayacak olursak:

Şubat ayının 25’i akşamına dek ödenmesi gereken ancak geciktirilen 1.000 TL + KDV’lik bir ödeme olduğunu düşünelim. Bu ödeme sonraki ayın 1’inde kapatılırsa 5 günlük bir gecikme faizi de ödenir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) açıkladığı güncel Gecikme Zammı Tablosu şöyledir:

GECİKME ZAMMI TABLOSU
GENEL TEBLİĞ NO /
MADDE NO/B.K.K. NO
UYGULAMA TARİHLERİ ORANI
359 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında 1.Ay %10


Diğer Aylar için Aylık %3
367 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında 1.Ay %10


Diğer Aylar için Aylık %4
370 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında 1.Ay %10


Takip Eden 5 Ay için Aylık %7


Diğer Aylar için Aylık %5
372 01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri arasında İlk 3 Ay %10


Takip Eden 3 Ay için Aylık %8


Diğer Aylar için Aylık %6
375 01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri arasında İlk 4 Ay için Aylık %10


Diğer Aylar için Aylık %7
378 01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık %7
381 30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık %9
383 08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık %12
389 31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık %10
391 01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık %15
403 09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık %12
408 20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri arasında Her Ay için %6
411 02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri arasında Her Ay için %5
415 29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri arasında Her Ay için %10
422 31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri arasında Her Ay için %7
429 12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri arasında Her Ay için %4
5035 Sayılı Kanunun
4. maddesi
02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri arasında Her Ay için %4
434 02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında Her Ay için %3
438 21/04/2006 Tarihinden İtibaren Her Ay için %2,5
2009/15565 Sayılı B.K.K. 19/11/2009 Tarihinden İtibaren Her Ay için %1,95
2010/965 Sayılı B.K.K. 19/10/2010 Tarihinden İtibaren Her Ay için %1,40
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05/09/2018 Tarihinden İtibaren Her Ay için %2
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01/07/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için %2,5
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02/10/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için %2
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için %1,6

Vergi hakkında bilmeniz gereken 10 şey


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.