Bugünkü yazımız, müşteri hizmetlerini geliştiren, stok maliyetleri ile planlama ve faaliyet harcamalarını azaltan, karar alma süreçlerini kısaltan ve tüm bunların doğal sonucu olarak rekabet gücünü artıran tedarik zinciri yönetimi hakkında.

Tedarik zinciri nedir?

Tedarik zincirini, bir ürünün üretilmesi ya da elde edilmesi için gereken hammaddelerin siparişinden bu ürünün üretildikten sonraki aşamasında müşteriye ulaştırılmasına kadar olan tüm süreç ve faaliyetler dizisi olarak tanımlayabiliriz. Tedarik zinciri, işletmelerin tüm çalışma süreçleriyle ilişkilidir. Tedarikçiden başlayıp müşteriye kadar uzanan bu yolda insan kaynakları da, teknoloji de, işletme yapısı da, kaynaklar da tedarik zinciri kavramıyla ayrılmaz bir bütündür.

Tedarik zinciri yönetimi nedir?

Tedarik zinciri yönetimi ise bir ürün ya da hizmetin üreticiden yola çıkıp tüketiciye uzanan yolundaki tüm süreçlerin optimize edilmesidir. Bu optimizasyon maliyetleri en aza indirirken müşteri ve tedarikçi memnuniyetini artırmayı ifade eder. Önceleri ERP’nin (kurumsal kaynak planlaması) bir parçası gibi görülen tedarik zinciri yönetimi, yakın zamanda uluslararası alanda başlı başına bir disiplin olarak tanınmıştır. Tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetlerini geliştirmeyi, stok maliyetleri ile planlama ve faaliyet harcamalarını azaltmayı, karar alma süreçlerini kısalttığı, tüm bunların doğal sonucu olarak da rekabet gücünü artırdığı için çok önemlidir.

Tedarik zincirinin fonksiyonları

Tedarik zinciri, birçok farklı süreç ve fonksiyonun bir arada ve etkin bir biçimde çalışmasını gerektirir. Bu fonksiyonları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sipariş yönetimi: Müşterinin geçtiği siparişleri hızlı ve hatasız şekilde karşılanması adına yapılacak tüm faaliyetler bu fonksiyonun görevidir. Sipariş takip programı nedir, ne işe yarar?
  • Satın alma: Bu süreç, üretim için gereken tüm malzeme ve hammaddelerin sorunsuz şekilde temin edilmesini içerir.
  • Planlama: Maliyet hesabının ve üretim sürecinin doğru şekilde planlanmasını içerir. ERP programı nedir, neden kullanılmalıdır?
  • Üretim: Zincirin belki de en önemli halkası olan üretim, alınan malzemenin doğru araçlarla hedeflenen süre ve kalitede, mümkün olan düşük fireyle üretilmesiyle ilgilenir. Üretim planlaması nedir, nasıl yapılır?
  • Stok/envanter yönetimi: Üretim için gereken malzemelerin stok seviyesinin üretim planına uygun olarak belirlenmesi ve verimli biçimde yönetilmesidir. Stok yönetimi yazısı ve  stok ve satış programı sayfalarından stok/envanter yönetimine dair detaylı bilgileri edinebilirsiniz
  • Depo yönetimi: Stokların nasıl ve ne kadar depolandığının yönetimiyle ilgilenir. Üretilen ürünlerin depolanması ve sevkiyata hazır halde tutulması süreçlerini planlar ve maliyetlerini çıkarır. Stok yönetimiyle birlikte kurgulanır.
  • Taşıma: Üretimi biten ürünlerin depodan satışa hazır halde alınıp müşteriye sevk edilmesi sürecinin yönetimiyle ilgilenir.

Tedarik zinciri yönetimi nasıl yapılmalıdır?

İşletmenizin kârlılığı için planlamadan siparişe, faturalamadan depo girişine dek tüm tedarik sürecine hakim olmalısınız. Bir yandan sektör ve teknolojideki gelişmeleri takip eder, bir yandan maliyetlerinizi azaltmaya çalışır, bir yandan da müşterilerinizin taleplerini doğru biçimde karşılayıp memnuniyetlerini sürdürmeye çalışırken bunu yapmak çok kolay olmayabilir. Bu yolda sizi en rahat ettirecek çözüm kullandığınız tüm programlarla entegre çalışan, şirketinizi uçtan uca yönetmenize yardım eden bir tedarik zinciri yönetimi programı kullanmaktır. Bu programlarla müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi bir bakışta görür, onlardan gelen bilgiyi bir akış halinde takip edersiniz. Minimum maliyetle optimum verim sağlayıp müşteri taleplerini daha hızlı karşılarsınız. Tedarik sürecinizi tek bir merkezden yönettiğinizde işletme kârlılığınız da otomatik olarak yükselecektir.

Mikro Yazılım ile etkili tedarik zinciri yönetimi

Mikro Yazılım çözümleri Mikro Jump ve Mikro Fly ile etkili bir tedarik zinciri yönetimi yapabilir; satın alma, teklif yönetimi, sipariş ve fatura süreçlerinizin tüm aşamalarını işleriniz hiç aksamadan yönetebilirsiniz.

Mikro’nun küçük işletmelere özel çözümü Mikro Run‘ın Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi modülü her an elinizin altında olan bir tedarikçi fihristi oluşturabilir, mal kabullerinizde irsaliye girişlerini yapıp tek tuşla faturaya dönüştürebilirsiniz. Belirlediğiniz tarih aralıklarında raporlar alabilir, satın alma sürecinizi daha etkin biçimde yönetebilirsiniz.

KOBİ’lerin tercihi Mikro Jump‘ın ve büyük işletmelerin çözüm ortağı Mikro Fly‘ın ana paketinde bulunan Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi modülü ile ise satın alma sırasında alınan teklif alternatiflerini karşılaştırıp onaya sunabilir, satın alma şartlarına uygunluk kontrolü özelliği sayesinde yaptığınız anlaşmaların sipariş, irsaliye, faturayla uyumunu denetleyebilir, müşterilerinize risk limitleri tanımlayabilir, onay süreçleri içeren iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca hedef gerçekleştirme, kampanya-promosyon verimlilik ve satış ekibi performans analizleri yaparak gelecek hedeflerinizi en kârlı şekilde belirleyebilirsiniz.

Neden Mikro Jump kullanmalısınız?

Neden Mikro Fly kullanmalısınız?


İşletmeniz için en uygun ticari yazılımını seçmek için tıklayın.