Tedarik zinciri nedir?

Tedarik zinciri ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. İlişkiler ve bağlantılar ürünlerin tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlar. Bütün bu yapının tamamı tedarik zinciri olarak da adlandırılır.

Tedarik zinciri ürün veya hizmetin tedarikçiden başlayarak müşteriye kadar giden bütün sürecini kapsar. Bu süreç içerisinde yer alan tüm faaliyetleri teknoloji, kaynak, firma yapıları da tedarik zincirinin bir parçasıdır. Ürün veya hizmet bu zincir içerisinde değişime ve dönüşüme uğrar, tedarikçi, üretici, dağıtımcı, toptancı, perakendeci ve tüketici olacak şekilde bir yol izler. Her bir halka birbirini düzenli olarak takip eder.

Tedarik zinciri iş süreçleri açısından da belli aşamalara sahiptir. Üretim, stok yönetimi, malzeme temini, dağıtım, satış, tedarik, müşteri ilişkileri yönetimi gibi değerli süreçler, tedarik zincirini mümkün kılar.

Tedarik zincirinin temel evreleri

Tedarik süreci kendi içerisinde bir döngü oluşturduğu için amacı üretmek olan işletmeler için de önem arz eder. Tüm tedarik sürecinin iyi biçimde yönetilmesi için iyi bir tedarik zinciri yönetimi gereklidir. Aksi halde işletmeler ellerinde arz olduğu halde talebi karşılayamazlar. Bu nedenle de yönetimde zinciri oluşturan fonksiyonların bütünleşmiş olması önemlidir. Tedarik Zincirinin temel evreleri olarak da adlandırılan 6 evre, ürünün tedarikçiden son kullanıcıya ulaşmasını ağlayan bir dizi fonksiyon işlemi de görür.

 1. Evre: Talep ve sipariş yönetimi: Gelen siparişlerin hızlı ve sorunsuz olarak alınması, talebi karşılamak adına işletme faaliyetlerinin organize edilmesini kapsayan evredir.
 2. Evre: Satın alma: Üretim için gerekli olacak olan ürünlerin ve malzemelerin kaliteli, hızlı ve zararsız şekilde hazır edilmesi evresidir. Mikro’nun satınalma yönetimi programı , tam da bu hizmeti sunmaktadır.
 3. Evre: Planlama: Maliyet hesapları da dahil olmak üzere bütün üretim sürecinin net ve doğru biçimde planlanması evresidir.
 4. Evre: Üretim: Bir işletme açısından en önemli süreçtir. Satın alma evresinde alınmış malzemelerin doğru araçlarla gereken performans ve süre içinde, düşük fireyle ürüne dönüştürülmesi evresidir.
 5. Evre: Stok yönetimi: Daha öncesinde hazırlanan planlar dahilinde tüm malzemelerin stok seviyelerinin belirlenmesi ve yönetiminin sağlanması evresidir.
 6. Evre: Depo yönetimi: Genellikle stok yönetimi ile beraber kurgulanan ve stokların ne şekilde ve miktarda depolandığının yönetildiği evredir. Bu evrede farklı olarak ürünlerin sevkiyata hazırlanması ve bu ürünlerin depolanması da vardır. Aynı zamanda depolanan ürünlerin maliyeti de bu evrede çıkartılır.
 7. Evre: Sevkiyat: Satışa hazır olan ürünlerin depodan alınarak müşteriye ulaştırılmasını içeren evredir.

Bütün bu evrelerin içerisinde tedarik zinciri yönetiminin nasıl gittiğini sorgulamamız adına bazı sorular sorabiliriz? Örnek sorular:

 • Faaliyeti yerine getirmek adına temin edilen ürün ve hizmetler tam olarak nelerdir? Ürünlerin ve hizmetlerin fiyat skalası hangi seviyede olmalı?
 • Tedarikçiler ile en doğru iletişimi nasıl sağlayabilirim?
 • Ürün ve hizmet alacağımız piyasalarda fiyat değişimleri nasıl ve nelerden etkilenerek gerçekleşiyor?

Tedarik zinciri yönetiminin avantajları

 • Maliyetlerde tasarruf
 • Pazarda oluşabilecek hızlı ve ani değişimlerden daha az etkilenme
 • Üretimin sürekliliği
 • Tedarik çevrim süresinin kısalması
 • Teslimat performansında artış
 • Ürün veya hizmet alıcılarının talepleri konusunda daha doğru tahminler gerçekleştirmek
 • Kapasitenin artması
 • Verimliliğin artması
 • Lojistik kalemlerinde maliyetlerin düşmesi
 • Müşteri memnuniyetindeki artış

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.