Tahakkuk nedir ve vergi tahakkuku ne anlama gelir?
Tahakkuk bir vergi terimidir ve “yerine getirme” anlamına gelir. Tarhı ve tebliği yapılmış bir verginin ödenme zorunluluğu olduğu bir aşamaya geldiğini ifade etmektedir. Verginin artık ödenmesi gerektiği bir evrede oluşuna verginin tahakkuku denilmektedir. Buna ilişkin düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır.

Vergi tahakkuku ve tahakkuk fişi esası
Beyan üzerinden alınan vergilerin fiş ile tarh ve tahakkuk edilmesi zorunludur. Vergi kanunlarında belirtildiği üzere tahakkuk beyannamesi vergi dairesine teslim edilir ve bu işlemin ardından bir tahakkuk fişi oluşturularak verilir. Oluşturulan bu fişin bir kopyası mükellefe veya işlemleri mükellef adına vergi dairesinde yürüten kişiye (tevdi edene) verilir. Bu aşamaların sonunda vergi tahakkuk edilmiş olur. Vergi mükellefine ya da temsilcisine verilen tahakkuk fişi kopyası, vergi dairesine yapılan beyannamenin makbuzu olma işlevini de görmektedir. Yani makbuz yerine geçtiği için tahakkuk fişi ile ödeme de yapılabilmektedir. Bazı durumlarda beyana dayanan vergi tahakkuk fişinin tebliği ihbarname ile de yapılabilmektedir. Kanunen tanımlanmış bazı özel hallerde ise vergi tahakkuk fişinin tebliği, vergi çizelgesinin yani tekalif cetvelinin ilanı ile de yapılabilir.

Tahakkuk fişinin içeriğinde hangi bilgiler yer almalıdır?
Tahakkuk fişinde belirtilmesi zorunlu olan bilgiler Vergi Usul Kanunu’nda verilmiştir. Bu bilgilerin bir listesi aşağıdadır:
Verginin matrahı
● Verginin hesabı
● Verginin tam miktarı
● Vergi mahkemesinde davanın açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bir bilgi
● Tahakkuk fişinin sıra numarası
Tahakkuk fişinin tanzim tarihi
● İlgili verginin nevi
● Düzenlenen vergi beyannamesinin tarihi
● Düzenlenen vergi beyannamesinin dahil olduğu vergilendirme dönemi
● Vergi mükellefi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı
● Vergi mükellefinin açık ve güncel adresi (23/6/1982 – 2686/5 md.)

Tahakkuk fişinin alınması

Tahakkuk fişinin, vergi beyannamesini vergi dairesine veren kimse tarafından teslim alınmadığı durumlar olabilir. Fakat vergi beyannamesini vergi dairesine tevdi eden kişinin tahakkuk fişini almaması, vergi beyannamesinde belirtilen vergi matrahının üzerinden ilgili verginin tahakkuk edilmesine mani olmaz. Böyle durumlarda tahakkuk fişi, vergi mükellefinin bilinen adresine posta yoluyla gönderilir. Bu uygulama, ilgili yasanın 28. maddesinde belirtilmiştir. Aşağıda bir tahakkuk fişi örneği bulunmaktadır. Bu örneği inceleyebilir, tahakkuk fişi hakkında fikir edinebilirsiniz. Tahakkuk fişine dair sorularınız ve merak ettiğiniz noktalarda mali müşavirinize ya da maliyecinize danışabilir, Vergi İdaresi’nin internet sitesinden konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları hazırlamadan SGK maliyeti hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet vermektedir.

Muhasebe süreçleriniz için Mikro Yazılım çözümleri
30 yıllık tecrübesiyle yerli yazılım devi Mikro Yazılım’ın muhasebe yazılımı çözümleriyle tanışın! Mikro Yazılım’da her türden işletmenin ihtiyacına uygun muhasebe çözümü var. Küçük işletmelerin çözüm ortağı, yeni modüllerle sürekli büyütülebilen Mikro Run, büyümek için zıplayan daha büyük ölçekli işletmelerin çözüm ortağı Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin çözüm ortağı Mikro Fly ile bütün muhasebe süreçlerinizi etkin ve hızlı bir şekilde yönetin. Hem iş gücünden hem de maliyetten tasarruf edin.