Bugünkü yazımızda stok takibini kolaylaştıran, sıkça faturayla karıştırılan sevk irsaliyesinden bahsedeceğiz. 

Sevk irsaliyesi nedir?

Satışı yapılan veya satılacağı kesinleşen bir ürünün iki adres arasındaki nakli esnasında kullanılan; malın ait olduğu tarafı, adedini ve konusunu kayıt altına alan belgeye sevk irsaliyesi denir. Satışı yapılmış bir ürünü stok takibi yapmaya yarayan sevk irsaliyesi, ürün satıldıktan sonra verilir ve fatura yerine geçmez. Bir makbuz olarak değerlendirebileceğimiz sevk irsaliyesi yola çıkan ürünün nereden geldiğini, mükellefini ve ulaşacağı kimseyi belirtir.

Sevk irsaliyesi nasıl düzenlenir?

 • Sevk irsaliyesi aşağıdaki başlıkta verdiğimiz bilgilerin eklenmesiyle oluşturulur. Eğer satılan ürün satıcı tarafından sevk edilirse irsaliye de satıcı tarafından düzenlenir. Eğer ürün alıcı tarafından sevk edilirse irsaliyeyi de alıcının düzenlenmesi gerekir. 
 • Sevk irsaliyesi 3 nüsha halinde hazırlanır. En az 3 nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyesi düzenlenmiş sayılmaz ve bu durum usulsüzlük olarak kabul edilir.
 • Bazen bazı durumlara özel olarak daha fazla nüshaya da ihtiyaç duyulabilir. Hazırlanan nüshalardan 2’si ürünü taşıyan araçta bulunur. 
 • Araçta, satılan ürünlerin de olması gerekir. Olası bir maliye denetiminde irsaliyeli bir malın araçta yüklü olmaması satıcıya ceza verilmesine sebep olur. 
 • Sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarih ile sevk tarihi belgeye not edilmek zorundadır.
 • Düzenlenme ve sevk tarihi aynı güne denk gelirse bu iki tarih ayrı ayrı belirtilir. Bu iki tarihten biri eksikse sevk irsaliyesi geçersiz sayılır.

Sevk irsaliyesinde hangi bilgiler bulunur?

Sevk irsaliyesinde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir:

 • Maliye Bakanlığı kaşesi ya da noter tasdikli mühür
 • Malın miktarı ve cinsi
 • Sevk irsaliye ibaresi
 • İrsaliyeyi düzenleyen kişinin adı, soyadı, varsa ticari unvanı, vergi dairesi, iş adresi, hesap numarası
 • Alıcının adı, varsa ticaret unvanı, hesap numarası ve varsa vergi dairesi
 • Malın gönderileceği kişi ve adres
 • Teslim tarihi
 • Düzenleyen kişinin, alıcının ve malı teslim eden kişinin imzaları

Sevk irsaliyesinin faturadan farkı nedir?

Sevk irsaliyesi bazen faturayla karıştırılır. Sevk irsaliyesi, fatura gibi satış işlemi gerçekleştikten sonra düzenlenip verilir ancak fatura yerine geçmez. Faturada olması gereken bilgiler, sevk irsaliyesindekinden farklıdır. Bir belgenin fatura değeri kazanması için o belgede şu bilgiler bulunmalıdır: 

 • Faturayı düzenleyen satıcının adı, soyadı
 • Satışı yapılan malın ne kadarlık bir meblağa denk geldiği
 • Ödeme karşılığında sunulan malın ne olduğu
 • Mal satış tarihi
 • Satılan mal miktar veya adeti

Bu bilgilerden bazıları noksansa ilgili belge fatura değeri kazanmaz. Alıcının ürünü teslim alırken satış irsaliyesini imzalaması gerekir. İmzalı satış irsaliyesi, ürünün teslim alındığını onaylar. Fatura ise, satışı yapılan mala ait fiyat ve ödeme bilgilerini içerir. Tüm iade ve değişim işlemlerinde faturaya ihtiyaç duyulur. Fatura malın teslimiyle birlikte alıcıya verilirken sevk işlemi yapılan ürüne ait faturanın ise en geç 7 gün içinde kesilmesi gerekir.

İrsaliyelerinizi dijital ortamda düzenlemek için Mikro Yazılım E-irsaliye uygulamasını kullanabilir ve baskı, arşivleme, depolama ve sevkiyat maliyetlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.