Bu yazımızda promosyon yönetimini tüm bileşenleri ve dikkat edilmesi gereken noktalarıyla birlikte etraflıca anlattık.

Promosyon yönetimi nedir?

Promosyon yönetimi ya da ticari promosyon yönetimi, işletmelere karmaşık ticari promosyon faaliyetlerini yönetmek konusunda yardım eden bir veya daha fazla yazılım uygulamasını tanımlar. Dünyadaki çoğu CPG/FMCG şirketi, ticari promosyon yönetimi yapar. Bu süreçte şirketler, pazar payı ya da gelirlerini (bazen ikisini de) korumak veya artırmak için perakendecilerle yaptıkları promosyonları yönetir. Bu sırada da önemli bir zaman ve para harcarlar.

Promosyon yönetimi ne işe yarar?

  • Peki promosyon yönetimi teknolojilerinin temel işlevleri neler?
  • Satış tahmini yapmayı sağlar.
  • Promosyon planlama ve bütçelemeye yardım eder.
  • Tahmine dayalı modelleme ve optimizasyon yapmayı sağlar.
  • Promosyon yürütme ve izleme özelliği vardır.
  • Etkinlik sonrası analiz yapar.

Promosyon yönetiminin önemli bileşenleri

Karar alma sürecini destekleyen datalar

Ticari promosyon yönetiminde karar verme sürecini desteklemesi için doğru ve zamanında alınan bilgi çok önemli. Promosyon kararları aceleye getirilirse ve yeterli düzeyde veriye dayandırılmazsa çeşitli departmanlardan gelen çoklu veri kaynakları ve çelişen ihtiyaçlar süreci engelleyebilir.

Analitiğe dayalı planlama

Ticari promosyonları iyileştirmek için geçmiş ticari promosyon verilerini doğru analiz etmek gerekir. Ticari promosyon performansını ölçen süreç ve sistemler kullanılmıyorsa geçmiş analitik bilgilerin ışığında planlama yapmak güçleşir.

Organizasyon ve iş ortağı entegrasyonu

Dahili ve harici ortaklarla entegrasyon eksikliği, ticari promosyonun başarısını engelleyebilir. İyi bir organizasyon için standartlaştırılmış ölçümler ve düzenli bilgi paylaşımları yapılmalı, departmanlar arası işbirliği süreçleri dikkatle ilerletilmelidir. Perakende iş ortaklarıyla entegrasyon, promosyonları başarılı şekilde yürütmek perakendecilerle güçlü ilişkiler sürdürmek için önemlidir.

Uygun temel performans göstergeleri (KPI)

KPI’lar üreticilere ve perakendecilere promosyonların önceden belirlenmiş hedeflere göre nasıl performans gösterdiğini gösterir. Hangi ticari promosyon verilerinin ölçüleceği ve bu ölçümün nasıl yapılacağı biliniyor olmalıdır. Üreticiler ve perakendeciler, bu veri noktalarına sahip olursa promosyonun nasıl daha etkili olduğuna karar verebilir.

Promosyon yönetiminde teknoloji

Ticari promosyon yönetiminde şirketler genellikle muhasebe programı veya elektronik tabloları kullanır, ancak ticaretin hacmi ile birlikte komplikasyonu da artar. Bir de üreticilerin, promosyon yönetimi için yaptıkları harcamanın toplam harcamanın ortalama %20’sine denk geldiğini düşünürsek promosyon yönetimi yapmaya yarayan teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz. Bu nedenle her geçen gün daha fazla şirket süreçlerini otomatikleştiren teknolojilerden faydalanmaya başlıyor.

Bugün tüketim malları, gıda üretimi, yemek servisi ve diğer kalemler de dahil olmak üzere birçok kalemde, farklı sektörlerdeki şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş ticari promosyon yönetimi yapmayı kolaylaştıran program bulunuyor.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.