İktisat politikaları bir ülkenin ekonomisini belirlenen, hedefler ulaşmak için uygulanan politikalardır. İktisat politikaları sayesinde gelir dağılımı, sorumlu kuruluşlar, enflasyon, istihdam ve büyüme gibi konularda hedeflenen politikalar olarak da adlandırılır. İktisat politikaları maliye ve para politikaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Maliye politikası kamu giderleri, vergiler, borçlanma ve bütçe politikalarını kapsarken para politikaları ise merkez bankasının ekonomideki paranın miktarını ve fiyatlarını belirlemeye yönelik olan politikaları içerir.

Para politikası nedir?

Bir organ olarak da adlandırılan para politikası para ve kur politikalarının kararlarının alındığı yerdir. Para ve kur politikaları Kurul tarafından alınır ve 7 üyeden oluşur. Merkez Bankası başkanı, başkan yardımcıları, banka meclisi üyeleri arasından seçilen bir üye ve başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanan bir üyenin oluşturduğu bu kurul ile beraber para politikaları belirlenmeye çalışılır. Para politikalarında kısa vadeli faiz oranları (Merkez Bankalarının finansal kuruluşlarla işlemlerinde kullandığı faiz oranları) göz önünde bulundurulurken belirlenen para politikaları aynı zaman da öneme de sahiptir. Çünkü müşterileri için belirledikleri faiz oranlarını, varlık fiyatlarını, döviz kurlarını ve beklentileri etkiler.

Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen para politikası fiyat istikrarına ulaşmak amacı ile kullanılır, ekonominin gidişatı, yeni ekonomik aktiviteler ve fiyatlar genel seviyesi üzerinde etkili olur.

Para politikası görevleri nelerdir?

Para Politikası Kurulu’nun toplantıları önceden belirlenir be yılda 8 kere düzenlenir. Kararlar toplantının yapıldığı gün yayınlanır, toplantı özetleri de takip eden 5 iş günü içinde gösterilir.

Para politikası kurulunun görevleri:

  • Para politikası ilke ve stratejisini belirlemek
  • Hükümetle birlikte enflasyon hedefini belirlemek
  • Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda hükümeti ve kamuoyunu bilgilendirmek
  • Hükümetle birlikte Türk Lirası’nın iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri almak ve kur rejimini belirlemek

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.