Bu eğitimde; Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Kasa Defteri ve Bilançolara ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; yevmiye, büyük defter ve envanter defterlerinin nasıl alınacağı ve Dos-Windows moda göre yapılması gereken ayarlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Genel Muhasebe Modülü

Genel muhasebe modülünde yer alan defterler menüsü sayesinde, resmi defterleri verilen tarih ve parametrik ayarlara göre hazırlanmasını hızlı bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Defterler menüsündeki programlar ile; •Kasa defteri,Yevmiye defteri,Büyük defter (Defter-i kebir),Envanter defteri, program tarafından oluşturulabilmektedir.

Defterler

Defter-i Kebir olarak da adlandırılan büyük defter;  yevmiye defterine kaydedilen işlemleri, sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve belli bir tasnif altında hesaplarda toplayan defterdir.

Kasa defteri; işletmenin kasa ile ilgili hareketlerinin günlük olarak izlendiği defterdir. Kasa defteri seçeneği ile firmanızın kasasına giren ve çıkan, kaydettiğiniz paraların tümünü günlük olarak listeleyebileceksiniz.

Bu döküm kullanıcılarımıza; firmalarına ilişkin açılış kapanış ve gelir-gider tablolarına ait envanter bilgilerini, istedikleri hesapları baz alarak listeleyebilmelerine, dolayısıyla envanter detaylarını toplu olarak incelemelerine olanak sağlayacaktır.Bu dökümün en önemli özelliği bilgilerin T cetveli formatında, yani hesaplara ilişkin borç kayıtlarının ekranın sol tarafında, alacak kayıtlarının da sağ tarafında listelenerek incelenebilmesine imkan tanımasıdır.

Bu dökümde hesaplarınızın; açılış bilançosunu, kapanış bilançosunu ve gelir gider tablosuna ait bilgilerini ayrı ayrı inceleyebileceğiniz gibi, hepsini tek bir ekranda listeleyerek  de inceleyebileceksiniz. Hesaplarınıza ait bakiyeleri daha detaylı olarak dökebilirsiniz. Şöyle ki, dökümü sadece ana hesaplar bazında alabileceğiniz gibi bu hesaplara ait istediğiniz alt hesapların da dökümde yer almasını sağlayabileceksiniz.

Bu döküm ile kullanıcılarımız; tıpkı Açılış bilançosu – Gelir/Gider tablosu – Kapanış bilançosu (082410) dökümünde olduğu gibi firmalarına ilişkin açılış kapanış ve gelir-gider tablolarına ait envanter bilgilerini, istedikleri hesapları baz alarak listeleyebilecek, dolayısıyla envanter detaylarını toplu olarak gözlemleyebileceklerdir.

Bu raporda kullanıcılarımızın, borç ve alacak hesaplarına ait detayları ayrı sayfalar halinde dökebilmeleri mümkündür. Bunun için yapacakları tek işlem parametre ekranından “borç ve alacaklar ayrı sayfalarda dökülsün” parametresini isteklerine uygun olacak şekilde işaretlemeleridir. Raporunuzda varsayılan olarak borç ve alacaklar ayrı sayfalarda dökülecek yapıdadır.

082410 numaralı “Açılış bilançosu – Gelir/Gider tablosu – Kapanış bilançosu”  ve 082420 numaralı “Açılış bilançosu – Gelir/Gider tablosu – Kapanış bilançosu ” raporlarını birbirinden ayıran temel özellik; 082410 numaralı raporun T cetveli formatında listelenmesi ve 082420 numaralı raporun ise borç-alacak sıralı olarak listelenmesidir. Döküm için girilecek parametreler ve envanter sonuçları aynıdır.

Bilânço esasına tabi işletmelerin tutmak zorunda olduğu defterlerden biri yevmiye defteridir. Yevmiye defteri; bir işletmedeki kayıtlara geçirilmesi gerekli ticari işlemlerin ilgili belgelerden çıkarılarak, tarih sırası ile ve madde halinde düzenli olarak kaydedildiği defterdir. Muhasebe modülünüzün bu programı ile onaylı kâğıda yevmiye defter dökümü alınabilecektir.

Döküm alınacak tarih aralığını seçiniz. “Windows mod dökümde her _ satırda bir toplam ve sonraki sayfaya nakli yekün yazılsın” parametresindeki değeri “0” (sıfır) olarak bırakınız. “Devam” butonuna ya da “F2” tuşuna basarak döküm ayarlarının olduğu ekrana geliniz.

Kolon ayarlarının düzenleneceği ayarlar/kriterler ekranına geçiniz. Her rapor kolonu için ayrı ayrı uzunluk değerlerini belirleyiniz.

Değerleri muhasebe fiş girişlerinizde kullandığınız alanların maksimum karakter değerini göz önüne alarak belirleyin. Örneğin; son yevmiye numarası “6987” gibi bir rakamsa uzunluk için 4 değeri yeterlidir. Ayarlarınızı bitirdikten sonra “Tamam” butonuna tıklayarak tekrar rapor döküm ekranına geçiniz. ! İlk düzenleme raporlarında hızlı rapor için en yüksek hızda çalış parametresine işaretleyebilirsiniz. Döküm amaçlı alt toplamlı raporlarda kesinlikle işaretlemeyiniz.

Belirlediğiniz alan değeri dışındaki karakterlerin alt satıra geçmemesi için “Kolona sığmayan metni kaydır” parametresinin işaretini kaldırınız. İşaretli olması durumunda, sığmayan alanlar için çift satır oluşturulacağından defter sayfa sayınız artacaktır. “Orijinal genişlik butonu” ile kolonların uzunluklarını tablo kolon uzunluklarında ayarladığımız değerlere gelmesini sağlayınız. Windows mod dökümlerinde “Dos mod dök” parametresi işaretli olmamalıdır.

“Baskı ön izleme” butonuna tıklayarak ön izleme ekranına geçiniz. “Fit to Page Width” butonu ile sayfaya sığdırma işlemini yapınız. Ayrıca kesik çizgili yerlerden kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz. ! Döküm içerisindeki karakter boyutları Tablo kolon uzunluklarında ayarladığımız değerlere göre değişmektedir. Alan uzunluk değerlerini ne kadar uzun tanımlanır ise karakterler o oranda küçülür. Değerleri artırıp azaltarak karakter boyutunu ayarlayabilirsiniz.

İlk sayfadaki satır sayılarını sayınız. Sayım işleminden sonra satır sayınızı not alıp, tüm rapordan çıkınız. Buradaki satır sayısını bilmeniz sayesinde parametre ekranında toplam satırlar için ne kadar yer bırakılacağını tespit edeceksiniz.

Yevmiye dökümünden önce Kur9000, Mikrokur ya da Mikkur programına giriş yapınız. “Yevmiye madde yeniden numaralama” (098100) menüsünü çalıştırınız.

Karşınıza gelecek parametreler ekranında “Başlangıç yevmiye numarası” alanına “1” değerini giriniz.

Sayfa satır değerini saydığınız değerden 3 eksik giriniz. Böyle yapılmasının sebebi, toplam satırları için yer bırakılması içindir. Daha sonra “devam” butonunu tıklayarak rapor döküm parametrelerinin olduğu ekrana geçiniz. ! Yevmiye defterini yazdıracağımızdan, alt toplamların gelmesi için kesinlikle “en yükse hızda çalış” parametresini işaretlemeyiniz.“Rapor al” butonuna tıklayarak raporun döküldüğü ekrana geçiniz.

Baskı ön izlemede alt toplam, kenar boşlukları, alanlardaki değerlerin sığıp sığmadığını kontrol ediniz. Tüm alanlar düzgün ise yevmiye defterini yazdırabilirsiniz.

“Dos mod”da döküm alınıyorsa, raporu ekrana almadan önceki parametre ekranında “Dos moda göre sayfa sayısını göster” işaretli olmalıdır. Rapor ekrana alındıktan sonra ise “Dos mod dök” seçeneğinin işaretli olması gereklidir.

Sayfa sayısı, rapor bitiminde ekrana geleceği gibi, “yazıcı ayarları” sekmesinden yazıcı seçimi sonrası da ekranda izlenebilir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1