Bu eğitimde; yasal parametreler ve ilgili parametrelerin açıklamaları yer almaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; yasal parametrelerin nasıl belirleneceği, ilgili menünün içeriğini ve yasal kesintilerin neler olduğunu öğreneceksiniz.

Programın yasal parametreler menüsünde, yasal kesintiler ile yasal ödemelerin tutar ve oranları yer almaktadır. Yasal parametreler bölümünde yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak düzenlenmiş son halleri ile otomatik olarak ekrana gelir. Güncel versiyonlarımız içerisinde yasal parametreler “Dönemlik olarak değişen değerleri güncelle”  butonu ile İnternet’ten otomatik olarak güncellenebilmekte olup, personel hesaplamaları yasal  oranlara göre yapılmaktadır.

16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret ve 16 Yaşından Küçükler İçin Asgari Ücret: İçinde bulunduğunuz çalışma döneminde 16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için geçerli olacak asgari ücret tutarının girileceği alanlardır. Programınız bu alanlara gireceğiniz tutarı ve firmanızda çalışan asgari ücretlilerin sayısını dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacak ve bunları muhtasar beyannameye otomatik olarak getirecektir.

Fazla Mesai Saati Limiti: Çalışanların bir ayda yapabilecekleri fazla mesai üst sınırını gösterir.

16 Yaş Günlük Matrah Taban ve Tavanı: Bu alan 16 yaşından küçük çalışanlar (çıraklar) için belirlenen günlük SGK tabanı (günlük asgari ücret) ve tavanını gösterir.

Normal Günlük Matrah Tabanı: Bu alan, 16 yaşından büyük normal sigortalılar için belirlenen günlük asgari ücreti gösterir. Normal Günlük Matrah Tavanı: Bu alan, normal sigortalılar için belirlenen günlük sigorta tavanını gösterir. Ayrıca puantajda kullanılacak damga vergisi oranı da bu alanda belirlenmektedir.

Diğer Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personeller için SGK haricinde özel emeklilik sigortası ödeniyor ise, personellerin gelir vergisinden düşülecek sigorta oranı bu alana girilmelidir. Bu oran devlet tarafından %15 olarak belirlenmiş olup, bu alana otomatik olarak gelecektir.

Bireysel Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personellerin diğer sigorta haricinde başka bir özel sigortası var ise, örneğin sağlık sigortası gibi bu alana da ilgili sigorta için gelir vergisinden düşülecek oran girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 15 olarak belirlenmiş olup bu alana otomatik olarak gelecektir.

Yıllık Asg. Ücr. (Bireysel ve diğ. Sig için): Bu alanda, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücretin yıllık toplam tutarı yer alacaktır. Dolayısıyla personellerinizden kesilen diğer sigorta ve bireysel sigorta toplamlarının bu alandaki tutarı geçmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ilgili kesintilerin yapılması engellenecektir.

Kıdem Tazminatı Tavanı: İlgili dönem için belirlenen kıdem tazminatı tavanı bu alana girilmelidir. Personel için hesaplanan kıdem tazminatı buradaki değerden büyükse, buradaki değer kadar ödeme yapılır.

İşsizlik Sigortası Kullanımı Aktif: Personelleriniz için işsizlik sigortası ödemesi yapıyor iseniz parametrenin önündeki kutucuğu işaretlemelisiniz.
İşsizlik Sigortası Personel Payı: İlgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır.
İşsizlik sigortası işveren payı : İlgili dönemde işveren payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır.
İşsizlik Sig. Per. Payı Vergi Matrahından Düşülsün: İşsizlik sigortası devlet tarafından zorunlu kılınan ve ücretli olarak çalışanlardan kesilen bir sigortadır.  Kimi firmalar bu sigorta kesintisinin vergi matrahından düşülmesini, kimi firmalarda aksini isteyebilirler. Bu durumda sizin için işsizlik sigortasının matrahtan düşülmesi uygun ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz.

Vergiden Muaf Çocuk Adedi: Personellerine çocuk başına yardım veren firmalar, bu yardımlardan kaç çocuğa kadarının vergiden muaf sayılacağını bu alana girmelidirler. Çocuk yardımı muafiyet limiti belirtilmediyse, buraya girilen rakamın herhangi bir fonksiyonu olmaz.

Çocuk Yard. Muaf Limiti: Çocuk başına yardım ödeniyorsa, bu yardımın ne kadarının vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin; firmanızda personele çocuk başına 0,2 yardım yapılıyorsa ve bunun 0,1 TL’si vergiden muafsa, bu alana 0,1 yazılacaktır. Çocuk muafiyeti oranları 0-6 yaş ve diğer olarak değişiklik göstermektedir.

Yemek yardımı muafiyeti : Personellere yemek yardımı ödeniyor ise , bu yardımın ne kadarının vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır.

1-2-3. Sakatlık: Kanunen belirlenen 1., 2. ve 3. derece sakatlık indirimlerine ilişkin tutarların yer aldığı alanlardır. Gerektiği takdirde bu oranlar değiştirilebilir. Sakatlık indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin hangi sakatlık derecesine tabi olduğu Personel sicil kartları (111100) programının, Personel kimlik bilgileri ekranında yer alan  Sakatlık derecesi alanında belirtilmiş olması gerekmektedir.

İndirim Uygulaması (A/G): Özel indirim ve göçmen indirimi alanlarında yer alan değerlerin aylık mı (A), günlük mü (G) olduğu bu alana girilmelidir.

Bu bölümden, kanunlarla belirlenmiş ihbar tazminatı limitleri girilecektir.

Personel kontenjanları Devlet tarafından belirlenen kanuna göre, belirli sayıda personel çalıştıran firmalar, normal personelleri haricinde firmalarında eski hükümlü, terörle mücadele ve sakat personel çalıştırmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu personelleri, Sicil işlemleri/Personel Sicil kartları programından  tanıtılırken, personel kimlik bilgileri butonunda yer alan Kapsam alanında, sakat, terörle mücadele veya eski hükümlü olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra da, firmaların her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu Personel Durum Çizelgesi ile de, ilgili kuruma bildirilmelidirler. Personel programınızın bu bölümünden de, firmanızda ki personel sayısına göre çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personel sayısı programa girilecektir.

Bu bölümden, yıllık vergi dilim ve oranlarının girişleri yapılacaktır. Programa ilk girdiğinizde, o yıla ait vergi dilim ve oranları otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili girişleri yapmanız gerekir. Alt Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin başladığı sınırları gösteren kolondur. Üst Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin üst sınırlarını gösterir. Vergi Oranı: Bu kolon, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak vergi oranını gösterir Gelir Vergisi: Vergi dilimleri ve vergi oranı girildikten sonra, ilgili satırdaki vergi dilimine ait gelir vergisi tutarı programınız tarafından otomatik olarak hesaplanır. Vergi dilimine ait vergi tutarı, o dilimin alt ve üst sınırları arasındaki farkın vergi oranı ile çarpılıp, bir üst dilimdeki vergi tutarıyla toplanması sonucu elde edilir.

Bu bölümden, 2008 ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar yapılacaktır. Öncelikle bu ekranda yapılması gereken Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin ekrandan girilmesidir. Takvim yılı başındaki asgari ücret, aylık asgari geçim indirimi ve asgari geçim indirimi oranları yılda bir kez düzenlenmekte olup maliye bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Takvim yılı başında belirlenen oranlar güncel versiyonlarda programlar tarafından otomatik güncellenebilmektedir.

Netten brüte hesaplamada asgari geçim indirimi: Net ücreti etkilemesi veya eklenmemesi ile ilgili olarak parametreyi isteğiniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz.

5746 sayılı kanuna göre çalışan personellerde Gelir vergisi ve işveren hissesinden yapılacak indirim oranları bu alanda belirlenmektedir. Bu alanda belirlemiş olduğunuz oranlara  göre ilgili personeller için puantaj hesaplaması yapılacaktır.

Kanunlara ait parametreler 2: 5225 sayılı kanuna göre çalışan personellerde Gelir vergisi ve işveren hissesinden yapılacak indirim oranları bu alanda belirlenmektedir. Bu alanda belirlemiş olduğunuz oranlara  göre ilgili personeller için puantaj hesaplaması yapılacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1