Bu eğitimde; vergi, e-beyanname, e-fatura, e-bildirge parametrelerinin kullanım amaçları ve işlevleri hakkında temel düzeyde bilgiler anlatılmaktadır.Eğitimi tamamladığınızda, vergi ve diğer parametrelerin hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını genel hatları ile öğreneceksiniz.

Bu alanda, devlet tarafından belirlenen vergilerin programa tanıtımları yapılacaktır. (%1, %8, %18 ve %26 vergi oranları otomatik olarak tanımlıdır). VNo: Gireceğiniz her vergi için, programınız tarafından otomatik olarak verilen sıra numarasıdır. Vergi Adı: Bu alana, oranını veya tutarını gireceğiniz verginin adını girmelisiniz. Örneğin; “K.D.V.” gibi. Yüzde: Bu alana, işletmeniz bünyesinde uygulanan vergi oranlarının girişleri yapılacaktır.

İlk vergi tanımlamanızı yaptıktan sonra, o satırda F2 tuşuna basarak, ilgili vergiye ilişkin muhasebe kodlarını da girmesi için mali yıl vergi hesap kodları açılacaktır. Bu ekran üzerinden gerekli muhasebe hesap seçimlerini yapabilirsiniz. 

Programlarımızın muhasebe ve personel yönetiminde e-Beyanname başlığı altında listelenen beyannamelerin İnternet ortamından hazırlanabilmesi ve ilgili kurumlara gönderilebilmesine yönelik geçerli olacak kullanıcı kodu ve şifresi bu ekrandan tanımlanacaktır. Böylece ilgili şifre ile kullanıcılarımız yükümlü oldukları beyannameleri (katma değer beyannamesi, damga vergisi, muhtasar beyanname vb.) İnternet ortamında hazırlanıp gönderilebilecektir. Bu ekranda kullanıcılarımızın şifrelerini değiştirebilmeleri ve tüm şifre tanımlarını sıfırlayabilmeleri mümkündür.

Personel yönetiminde e-bildirge başlığı altında listelenen işe giriş bildirgesi, vizite kâğıdı, işkur işgücü çizelgesi vb. bildirgelerin İnternet ortamından hazırlanabilmesi ve SSK kurumuna gönderilebilmesine yönelik geçerli olacak kullanıcı kodu ve şifresi bu ekrandan tanımlanacaktır. Böylece ilgili şifre ile kullanıcılarımız SSK’ya vermekle yükümlü oldukları bildirgeleri İnternet ortamında hazırlanıp gönderilebilecektir.  Bu ekranda kullanıcılarımızın şifrelerini değiştirebilmeleri ve tüm şifre tanımlarını sıfırlayabilmeleri mümkündür.

e-Fatura mükellefi olup özel entegratörlük kullanan kişiler, seçtikleri özel entegratörün yapısı ile kurulacak bağlantı ayarlarını bu menüden gerçekleştirebilirler. ! Her bir sekme ile ilgili detaylı bilgi almak için sonraki ekranları inceleyin.

Kullanıcı: GİB’in giriş için standardı geçerlidir. Tek merkez ise, kullanıcı “default” olmalıdır. Birden fazla şube kaydı açılırsa, kayıt olurken tanımdaki default yerine şube için girilen isim yazılmalıdır.Şifre: Şifre alanına kayıt olurken verilen şifre girilmelidir. Mikro Yazılım Özel Entegratör bağlantı adresi aşağıdaki gibi olmalıdır:

e-Fatura mükellefi olup, GİB Portali kullanan kişiler için gönderilecek faturaların oluşturulması kapsamında gerekli tanımlamalar bu sekmedeki alanlardan gerçekleştirilir.  ! Portal ayarlarındaki parametreler ile ilgili detaylı bilgi almak için bir sonraki ekranı inceleyin.

Arşiv dizini : Gib portalına yüklenecek e-fatura dosyaların kayıt edileceği dizin tanımı yapılmalıdır.Fatura görüntü dosyası: Oluşturulacak e-fatura dosyasının görüntüleme dosyası seçilmelidir.Fatura numarası birim kodu: Gib tarafından belirlenen FYS olmalıdır. Başlangıç sıra numarası: Oluşturulacak e-faturanın başlangıç numarası tanımlanır.

Genel Parametreler: e-Fatura gönderimde e-fatura içeriğine ait tercihlerin belirleneceği parametreleri içermektedir. Bu alandan kullanıcılar uygulamaya ait düzenlemeleri gerçekleştirebilirler.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1