Bu eğitimde; genel amaçlı verilen sipariş ve mal kabul raporları, fatura listeleri ve yıllık alış raporuna ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; genel amaçlı verilen sipariş raporlarının yanında stok ya da cari seçimli verilen sipariş raporları; evrak, fatura, tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümlerinin hangi programlar ile alınacağını öğreneceksiniz.

Verilen siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı verilen siparişler raporudur. Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir.

Genel amaçlı verilen sipariş raporunda yer alan önemli parametrelerden birisi “Onay durumu”dur. Satış ve satınalma yönetimlerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere “onaylandı” opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir.

Bu raporda verilen siparişleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin; işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde siparişler verilmiş. Eğer bu durumda genel amaçlı verilen siparişler raporu alırsanız, stoklarınız, siparişlerin teslim  tarihlerine veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan verilen siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok siparişleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan verilen sipariş toplamı da görüntülenecektir.

Verilen sipariş raporlarından üçüncüsü cari sıralamalı verilen  siparişler raporudur. Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani verilen siparişleriniz, sipariş verilen cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır.

Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan verilen siparişleri listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek  bir stokunuza ilişkin siparişlerin listelenebilmesidir. Ve bu bağlamda, parametre girişlerinde sadece tek  bir stok kodu girilecek alan vardır.

Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmaya verilen stok siparişleriniz listelenecektir.

Bu program, siparişi verilmeden irsaliye veya fatura ile depolara girişi yapılmış olan stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz istenir. Bu parametrelerden standart olanları için Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz.

Verilen sipariş raporları menüsünün bu programı beden ve renk bazında stok takibi yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı sipariş raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden ve renk kırılımı için verilen sipariş miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır.

Bu rapor; firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışıyor ise, bu stokları renk ve  beden detaylarına göre takip edilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle stok tanıtım kartındaki “Beden detaylı ve Renk Detaylı” parametrelerinin “evet” olarak seçilip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir.

Bu raporda,  cari firmalara verdiğiniz proforma siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir.

Raporlar menüsünün bu programı, vermiş olduğunuz siparişleri sorumluluk merkezlerine göre listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu rapor, istediğiniz teslimat tarihi aralığında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen verilen sipariş hareketlerini detayları ile birlikte inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır.

Bu rapor; firmanızın birden fazla şubesinden girilmiş siparişleri göstermektedir.

Parametreler ekranından gireceğiniz tarihleri arasında ve seçeceğiniz personel (satın almacı personel) tarafından işletmenize girişi yapılmış stokların listelendiği rapordur.

Alış faturalarının ve cariden gönderilen iade faturalarının evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür.

Alış faturalarının ve cariden gönderilen iade faturalarının evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür.

Kesilen satış faturalarının ve cariye iade olarak kesilen faturaların evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür.

Kesilen satış faturalarının ve cariye iade olarak kesilen faturaların evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür.

Bu rapor ile kullanıcılarımız; istedikleri dönemler arasında gerçekleştirmiş oldukları stok alımlarına yönelik belge değerlerinin ve miktarlarının ne kadar olduğunu listeleyebileceklerdir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1