Bu eğitimde; sabit kıymet tanıtım kartında yer alan bazı alanlar ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; sabit kıymet tanıtım kartında yer alan kritik parametreler ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.

Sabit kıymet tanıtım kartı; amortismana tabii iktisadi kıymetleriniz ile ilgili bütün detayların programa girilebilmesi için hazırlanmış bir tanıtım kartıdır. Bu bölümden sabit kıymetlerinize ilişkin fatura bilgileri, muhasebe hesap kodları, devir bilgileri, amortisman hesaplama şekli ve oranları gibi birçok detay bilgi girilecektir.

Sabit kıymetlerinizi takip edebilmek için, öncelikle her sabit kıymete maksimum 25 dijit uzunluğunda  nümerik bir kod vermelisiniz. Bu alanda F10 tuşuna bastığınızda, karşınıza önceden tanımlamış olduğunuz atik kartlarının yer aldığı bir ekran gelecektir. İmlecinizi bu ekranda istediğiniz atik kartının üzerine getirip ALT+F10 tuşuna basar iseniz, ilgili kartın hareket föyüne ulaşabilirsiniz.

Alım bilgileri; takibini yapmak istediğiniz sabit kıymetin fatura sözleşme tarihi, miktarı, evrak seri-sıra, fatura bedeli, KDV ve birimi alanlarını kapsamaktadır. Sabit kıymet için alım faturası girilmesi durumunda ilgili bilgiler otomatik olarak karta yansımaktadır.

Takibini yapmak istediğiniz sabit kıymetinizin muhasebe kodlarını bu sekmede girebilirsiniz.

VUK’un 315’nci maddesine göre  amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığı’nca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri  tespit ve ilan edilmektedir. Ve bu oranlar üzerinden amortisman hesaplanmalıdır. Bir sabit kıymet için amortisman hesaplamasında kullanılacak amortisman süresi “Faydalı ömür kodu” olarak nitelenmektedir. Faydalı ömür kodu alanında yer alan güncel listede F10 penceresi yardımı ile hesaplama yapılacak sabit kıymetin faydalı ömür kodları seçimi yapılabilmektedir.

Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için ayrılacak yıllık amortisman oranını bu alana girmelisiniz. Belirlemiş olduğunuz amortisman oranına göre program tarafından hesaplama ve entegrasyon işlemi yapılmaktadır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1