Bu eğitimde, ERP sistem yönetimi kapsamında mevcut muhasebe kayıtlarına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağlayan servisler temel özellikleri ile anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda, muhasebe kayıtlarına ilişkin kullanılabilecek servislerin neler olduğunu öğreneceksiniz.

Kuruluş programınızın “Entegrasyon şekil parametreleri (96113)” ekranında yer alan “muhasebe fişinde satırların hesap-srm kodu ve açıklaması aynı olsa dahi satırları birleştirme” parametresinin başında yer alan kutucuk işaretlenmişse, entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişlerinde aynı hesap koduna, srm koduna ve açıklamaya sahip hareketler  ayrı ayrı satırlar halinde yazılacaktır. Aksi durumda bu tip hareketler birleştirilerek işlem yapılacaktır.

İşlem yapılan süre zarfında “muhasebe fişinde satırların hesap-srm kodu ve açıklaması aynı olsa dahi satırları birleştirme” parametresi göz ardı edilerek, entegrasyon sonucu oluşan fişlerde aynı özellikteki hesapları ayrı ayrı satırlar halinde yer alıyorsa ve sonrasında bu hesapların birleştirilmesi işlemi kısa bir sürede gerçekleştirecektir. Çünkü program aynı fiş içerisinde; tarihi, sıra numarası, yevmiye numarası, hesap kodu, srm.mrk. kodu, açıklaması, entegre evrak bilgileri aynı olan satırları seri bir şekilde belirleyecek ve bu satırları birleştirerek tek satırda toplayacaktır.

Muhasebe fişlerinizde aynı özellikteki hesaplar hem borç hem de alacak olarak çalışmış ise borç satırları ayrı, alacak satırları ayrı toplamlar olarak birleştirilecektir.

Bu program ile amacımız, manuel girilen muhasebe fişlerinde aynı özelliklere sahip satırlar ayrı ayrı yer alıyor ise tek satır halinde yazılmalarını sağlamaktır.

Muhasebe fişlerinizde aynı özellikteki hesaplar hem borç hem de alacak olarak girilmiş ise borç satırları ayrı, alacak satırları ayrı toplamlar olarak birleştirilip yazılacaktır. Birleştirme işlemini yapmadan önce MUHASEBE_FISLERİ tablosunun yedeğini almayı unutmayınız!

Özel servis işlemleri menüsünün bu programı, muhasebe hesap kartlarına (ana hesaplar için) hesap tiplerinin verilmediği durumlarda, ilgili hesaplara aktif-pasif olarak hesap tiplerini atayacak ve tek düzen hesap planına göre açılmayan ana hesapları da otomatik olarak oluşturacaktır. İlgili seçimlerinizi yaptıktan sonra  tüm ana seviye muhasebe hesapları taranacak ve ilgili hesap tipleri kartlara aktarılacak, açılmayan ana hesaplar otomatik olarak oluşturulacak ve sorumluluk merkezi kullanımı seçiminiz doğrultusunda tüm hesaplara aktarılacaktır.

Muhasebe hesap tanıtım kartından her hesap için belirlenen “sorumluluk merkezi kullanımı” alanını toplu olarak değiştirebilirsiniz. Programlarımız bilgisayarınıza ilk yüklendiğinde, sorumluluk merkezi girişleri, tanımladığınız her hesap için serbest bırakılmıştır. Yani kullanıcı muhasebe fişinde dilerse bu alanı boş da geçebilir, dilerse sorumluluk merkezi de seçebilir. Özellikle, muhasebe fişinde “sorumluluk merkezi” alanı ile işlem yapmayan kullanıcılarımız (Mikbüro kullanıcılarımızın), muhasebe fişi içerisinde sorumluluk merkezi alanı ile vakit kaybetmek istemeyebilirler. İşte bu bölümden, ilgili kullanıcılarımız bu alanın kullanımını topluca iptal edebileceklerdir.

Muhasebe fiş işlemlerinde girilmiş evrakların “fiş satır numaralarını” düzenleme işlemini bu program ile gerçekleştirebilirsiniz.

Kuruluş programınızın 96113 numaralı şekil parametreleri menüsünde “Genel ticari entegrasyon parametreleri 2” sekmesinde yer alan “Muhasebe fişinde kuruşlar 2 haneye yuvarlansın ve bakiye farkı oluşursa yuvarlama hesabına kayıt edilsin” parametresinin başında yer alan kutucuk işaretlenmişse, entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişlerinde yuvarlama işlemi gerçekleşmeyecektir. Eğer işlem yapılan süre zarfında bu parametreyi göz ardı ederek, entegrasyon sonucu oluşan fişlerde hesap bakileri yuvarlanmamış halinde yer alıyorsa ve sonrasında bu hesapların yuvarlanması isteniyor ise bu servis ile  açılan pencerede tarihi aralığı belirleyerek bu işlemi gerçekleştirebilir.

e-Defter mükelleflerinin e-defter gönderimlerinde sıfırlı bakiyeli fiş gönderimleri mümkün değildir. Bu sebeple mevcut fişlerin tespiti ve bu kayıtların silinmesi için kullanıcılar bu program ile açılan pencerede tarihi aralığı belirleyerek bu işlemi gerçekleştirebilir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1