Bu eğitimde; karar destek sistemi modülü ve bu modül kapsamında yer alan veri analizleri ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır.Eğitimi tamamladığınızda; karar destek sistemi modülünün önemini ve avantajlarını fark etmenin yanı sıra veri analizlerini etkin bir şekilde oluşturup, kullanabileceksiniz.

Karar Destek Sistemi

Karar destek sistemi; işletmelerin satışlarını, masraflarını, siparişlerini, nakit akışlarını, çek senet, ödeme emri gibi değerli kâğıtların durumlarını istenilen dönemler için analiz edebilme imkânı sunar.

Karar destek sistemi ile pratik ve hızlı bir şekilde birçok veriyi analiz edebilirsiniz. •Satışların ilişkili olduğu cariler •Cari sorumluluk merkezi bilgileri •Belirli aylarda, haftalarda yapılan stok ve hizmet satışları •Stok satışı gerçekleşen depolar •Ürün sorumluları •Renk ve bedene göre takip edilen stoklarda belirli renk veya bedenden yapılan satışlar

Karar destek sistemi; analiz sürecini etkin görsel özellikleri ve kullanımları ile kolaylaştırmaktadır. •Analiz boyutlarının, “sürükle bırak” özelliği sayesinde ister yatay istenirse dikey olarak ekrana yerleştirilip bilgilerin farklı açılardan incelenmesi •Tek bir tuşla istenen verinin grafik formatında izlenmesi, e-posta olarak iletilmesi, Excel ve Html formatına çevrilmesi •Ekrandaki bilginin föy ve yönetim ekranına aktarılıp verilerin bu ekranlardan izlenmesi •Ekran görünümlerinin kullanıcının seçimine bağlı olarak ister düz, ister 3 boyutlu, ister Win XP, istenirse de karışık formatta görüntülenmesi

Veri Analiz Küpleri

Ekranınızın üst bölümünde yer alan, stok filtreleri, hizmet filtreleri ve cari filtreleri butonları sayesinde analiz kapsamına almak istediğiniz hizmet, stok ve cariler için kriter verebilir; dolayısıyla sadece istediğiniz kayıtlara ait bilgilerin ekrana yansımasını sağlayabilirsiniz. Bu butonlar ile işlem yapılmaz ise tüm stok, hizmet ve carilere ait bilgiler gösterilecektir.

Ekranın üst kısmında yer alan “irsaliyeleri dahil et” parametresi ile faturası düzenlenmemiş olan satış irsaliyelerinin rapora dahil edilip edilmeyeceği belirlenecektir. Varsayılan olarak satış irsaliyeleri dahil edilmiş şekilde gelecektir.

Satış bilgilerinizi, hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemek için “Analiz Boyutları” bölümünde sıralanan kolon başlıklarını sürükle-bırak yöntemi ile ister yatay ister dikey olarak “Kolonlar” bölümüne bırakmanız yeterlidir.

Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve müşteri gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanındaki oku tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri “evet”, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Analizinizi grafik bazında görüntülemek için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini tıklamaktır. Açılan tablodan grafiğinize ilişkin düzenlemeleri isteğiniz doğrultusunda yapabilirsiniz.

Veri Analiz Küpleri Menüleri

Görünüm menüsünde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin; analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda, verilerinizin de yine istediğiniz renkte gözükmesini sağlayabilirsiniz.

Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden “çapraz değişimi” seçmeniz yeterli olacaktır.

“Görünüm Planı Yöneticisi” seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir. 

“Değer yöneticisi” seçeneğiyle  küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz.  Yani buradaki seçimleriniz ile ekranda yer alacak kolonları belirleyebilir, ayrıca ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz.

Aktarım menüsünde yer alan seçenekler ile analizinizin Excel programına aktarılmasını ve İnternet ortamında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kâğıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz.

Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1