Bu eğitimde; ithalat kartı, ithalat faturası ve ithalat masraf dağıtımına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; ithalat kartı, ithalat faturası ve ithalat dağıtımına ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.

İthalat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ithalat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ithalat işlemlerinin ilk adımı olup ithalatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca tanıtıldığı bir bölüm olarak düşünülmelidir. Yapılan her ithalat işlemi ayrı kartta takip edilmelidir.

Kodu: Bu alanda sizden istenen; ithal edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ithalat kartını hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin; ITH0001/2016 vb. şekilde bir kod tanımlaması yaparak, 2016 yılına ait ithalat kartlarını ayırt edebilirsiniz.

Adı: Bu alanda sizden istenen, kodunu tanımladığınız ithalata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin; bu alana “Parfüm İthalatı” şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ithalat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır.

Teslim şekli: Bu alanda sizden beklenen, ithalatınızı hangi teslim şekli ile gerçekleştireceğinizi belirtmenizdir. Eğer ithalatçı firma tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, alıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse(demir veya hava yolu taşımacılığında) satıcı, riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

Ödeme şekli: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz mallar karşılığında yapılacak ödemenin hangi şekilde olacağını belirtmenizdir.

L / C: Akreditif, CASH: Peşin ödeme, C.A.D: Vesaik  mukabili ödeme, C.A.G: Mal mukabili ödeme, CASH + C.A.D.: Bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödeme, CASH + C.A.G.: Bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödeme, Aracı Banka Kodu: İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodu,

Muhasebe kodları sekmesinde, tanıtımını yapmakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişi yapılacaktır. Örneğin; ithal ettiğiniz malın bir yerden başka bir yere taşınması (navlun masrafı) için yapılan ödeme ile bu mallar için ödenen gümrük vergisi sizin için masraf teşkil etmektedir. Muhasebe kod girişlerini yapmadan önce, ithalat masraflarınızın için çalışacak hesapları, muhasebe modülünüzün hesap planı ve kartları programından tanıtmış olmalısınız. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O kart ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır.

Eğer ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplamış iseniz, bu kartlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/İthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünden ilgili tanımlamaları yapmanız gerekir. Daha sonra ithalat tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına tanıttığınız muhasebe gruplarından ilgili olan kodu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, ilgili karta ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülecektir.  

Masraf dağıtım kriterleri sekmesinde, malların ithali sırasında yapılacak tüm masrafların alt alta sıralandığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen, ilgili masraf alanlarının hesaplanmasında hangi kriterlerin baz alınacağını belirtmenizdir. Örneğin; ithal ettiğiniz mal için navlun hesaplaması malın ağırlığına göre yapılacaksa, Navlun alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “mal ağırlığı” seçeneğini seçmelisiniz.

Yurt dışından İthal ettiğiniz mallar karşılığında firmaların size göndermiş olduğu faturalar bu bölümden girilecektir. Her ithalat faturası mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ithal edilen malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır.

İthalat faturasını diğer faturalardan ayıran en önemli özellik; “Diib Kapat” butonunun yani İthal edilen malların DİİB’lere (Dahilde İşleme İzin Belgeleri) saydırılma işlemlerinin yapılacağı butonun yer almasıdır.

Bu dekontta ithalat masraflarının masraflara veya stoklara dağıtımı yapılır. Evrak, belge ve tarih girişlerini yaptıktan sonra masrafını dağıtacağınız ithalatın kodu ve adı girilir. Daha sonra cins alanına geldiğinizde satır sonu butonunu tıklayarak  hesabın alacağa veya borca göre girişini yaptıktan sonra “F8” tuşuna basarak ilgili ithalatın faturadan girilen tutarı gözükür. Ne kadar dağıtım yapacaksanız, dağıtım tutarı girişini yaptıktan sonra devam etmek için F2 tuşuna basmalısınız, böylece karşınıza faturadan girilen bilgiler çıkar. Yani stok dağılım tablosunda ilgili stokun eldeki ve çıkmış olan miktarları ayrı ayrı gösterilir. Bundan sonra da F2 tuşuna basarak ithalat masraflarını dağıtmış olursunuz.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1