Bu eğitimde, ödeme işlemlerinin tediye makbuzu , kasa ödeme fişi , giden havale evrakları ile yapılması ele alınacaktır. Bu eğitimi tamamladığınızda; finans yönetimi kapsamında ödeme evraklarının işlevsel bir şekilde kullanımını öğreneceksiniz.

Ödemeyi yapan tarafından hazırlanan ve tahsilatı yapana imzalattırılan belgeye tediye makbuzu denilmektedir. Cari firmalara tediye makbuzu ile yaptığınız ödemeler bu bölümden girilecektir.

Cari hesap kodu: Ödeme yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.

Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz carinin tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Sorumluluk Merkezi: Tediye makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir.

Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza seçenekler gelecektir. Sizden istenilen yaptığınız ödemenin cinsini seçmenizdir.

 Eğer ödeme cinsi firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı ise, bunlara ilişkin referans numarası finans yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Eğer ödeme cinsi müşteri çeki veya senediyse, ödenecek müşteri çek veya senedinin (bu çek veya senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır) referans numarasını bu alana girmeniz gerekir. Referans numaralarını F10 ekranından da seçebilirsiniz.

Vade: Ödemeyi müşteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası girişinden sonra ilgili çekin, senedin veya firma ödeme emrinin vade tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki, firma senedi veya firma ödeme emri ile ödeme yapılıyorsa vade tarihini kendiniz girmelisiniz.

Kasa-banka kodu: Ödemeyi müşteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası girişinden sonra ilgili çek veya senedin hangi kasadan ödeneceği bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki ile ödeme yapılıyorsa, çekin ait olduğu banka kodunu bu alana girmelisiniz (banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz).

Meblağ: Müşteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ödeme meblağını bu alana kendiniz girmelisiniz.

Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz tahsilât fişi de proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir.

Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir.

Ort. gün: Ödenen çek ve senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tediye makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Ödenen çek veya senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır.

Masraf: Evraktan girişini yaptığınız çek ve senetlerinize ait masraf girişleriniz söz konusu ise bu alanda her evrak satırına ait masraf toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır.

Nakit değer: Ödeme toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Bu alandaki hesaplama Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (091300) ekranındaki Yıllık faiz oranı (%) ve Faiz hesap sistemi parametrelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu alana gelecek olan değerde Faiz hesap sistemindeki seçiminize göre (bileşik ve basit faiz sistemi) farklı hesaplanacaktır.

Toplam: Tediye makbuzunda yer alan tüm satırların toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz.

Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin aynı zamanda cari personel avanslarının ödeme girişleri gerçekleştirilecektir.

Gönderdiğiniz havalelerin girişleri ve personellere havale yoluyla ödenecek avans talepleri bu bölümden yapılacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1