Bu eğitimde; e-defter yönetimi ile yevmiye ve kebir oluşturma süreci temel özellikleri ile birlikte anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda; Mikro e-defter uygulaması ile yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini GİB standartlarına uygun olarak oluşturabilecek ve dosyaların GİB sistemine yüklenmesi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

İlk olarak kuruluş programında firma tanıtım kartı (501110) açılıp, firma ve firmanın SM/SMMM bilgilerinin tanıtılması gerekmektedir.

Firma tanıtım kartında ilk sekmede, firmanın vergi dairesi ve vergi numarası tanımlanmalıdır. Firma tanıtım kartındaki ikinci sekmede; mükellef gerçek kişiyse T.C. kimlik numarası tanımlanmalı ve Faaliyet Türü /Faaliyet Nace kodu bilgileri girilmelidir. 

Firma tanıtım kartı web iletişim bilgileri sekmesinde firmanızın web adresi ile şirket genel e-posta adresi tanımlanmalıdır. Firma tanıtım kartı e-Defter parametreleri sekmesinde elektronik imza/mali mühür, zaman damgası kullanıcı kodu ve şifresi tanımlanmalıdır. Kayıtlardan oluşturulacak e-Defter, işyerinin şubesine ait olacaksa, e-Defter şube defteri ise şube adı ve e-Defter şube defteri ise şube numarası  tanımlanmalıdır.

Firma tanıtım kartında yer alan firma temsilcileri bölümünde sıfatı «SM/SMM» olacak şekilde bir temsilci tanımı yapılmalıdır. ! Bu ayarlar dışında firma tanıtım kartının diğer sekmesinde yer alan parametreler de ihtiyaçlar doğrultusunda tanımlanmalıdır.

Şube tanıtım kartında (501800) adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alanlar doldurulmalıdır.

Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) menünün amacı beyan amaçlı e-defterden önce var olan herhangi bir hata ya da zorunlu olan alanlardaki eksiklerin kontrol ve tespitini sağlamaktır. İlgili menü çalıştırıldıktan sonra herhangi bir sorun var ise hata dosyası oluşturulmaktadır . 

Bakiye farkı bulunan fişler var ise fiş özet raporu(084500) durum kolonunda yer alan soru işaretli fişlerin tespit edilerek düzeltmelerinin yapılması gerekir. Özellikle sıfır bedelli muhasebe fiş satırlarını tespit için muhasebe hareketleri yönetimi(081010) ile alınan raporda TL tutarı sıfır olan kayıtlar filtrelenebilmektedir.

Resmi e-defteri oluşturmak için kullanılmaktadır. Oluşturacağımız e-defterin dönemi, dosyalama periyodu ve gönderimi seçenekleri belirlenmelidir. Bu dönemin ilk dosyası için mali yıl defter sıra numarası alanı, daha önceki dönemlerde oluşturulan en son e-defter parçacığının sıra numarasından bir fazla değer girilerek kullanılacaktır. Örneğin; her ay tek defter oluşturulduysa bu değer Temmuz ayı için 7 olacaktır.

Oluşturulan  Elektronik Defterlere ait e-Berat ve  XML dosyalarını Yevmiye ve Defteri Kebir formatında  görüntüleyebilmek, oluşturulan e-defter bilgilerini, detaylarını (boyut, dönem vs.) izleyebilmek ve takip etmek için e-defter modülünde “Beyan amaçlı e-defter görüntüleme (340003)” ile “Çalışma amaçlı e-defter görüntüleme (340004)” menülerini kullanabilirsiniz.

Çalışma amaçlı e-defter görüntüleme menüsü, çalışma amaçlı e-defter ile data dizini export klasöründe otomatik oluşan defteri görüntülemek ve raporlamak amaçlı kullanılmaktadır. Oluşturulan XML dosyalarının içeriği e-defter mevzuatına uygun olarak oluşturulmakta ve görüntülemede kullanılan .xslt dosyasında tanımlanan yapıda görüntülenmektedir. Yevmiye kayıt detaylarına çift tıklayarak tarayıcı formatında da görüntülenebilmektedir.

Beyan amaçlı e-defter görüntüleme menüsü, ilgili döneme ait tüm kontrol ve düzenlemeler tamamlandıktan sonra mali mühür aracı takılı makinede beyan amaçlı e-defter oluşturma menüsünden oluşturulan e-defter beratlarının listelenmesi ve görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Yevmiye defteri beratı için YB, defter-i kebir beratı için KB dosyaları http://www.edefter.gov.tr adresinden yüklenebilecektir.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas

Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1