Bu eğitimde; tamir servis yönetimi programında yer alan bakım ve servis raporlarına ilişkin temel bilgiler aktarılmaktadır. Eğitimi tamamladığınızda, tamir servis yönetimindeki raporlar kısmında neler yapılabileceğini ve olası problemlere yönelik çözümlerin neler olabileceğini öğreneceksiniz.

Tamir Servis yönetimi «raporlar» bölümünde yer alan programlar ile cihazlarda karşılaşılan sorunların neler olduklarını dönemsel bazda inceleyebilecek ve hangi dönemde hangi sorunun daha yoğun olduğunu hareket detayları ile birlikte görebileceksiniz. Ayrıca cihazların bakımlarına ilişkin, bakım kabul evrakı ve bakım evrakından girilen her bir hareketi toplu olarak listeleyebilecek ve cihazlarınızın satış karlılıkları ile depolarınızdaki miktarlarını farklı detaylarda alacağınız raporlar ile listeleyebilme imkânınız olacaktır.

Rapor programlarının hemen hemen tümünde, parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleridir.

Bu rapor ile kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz cihazların, istediğiniz döneme ilişkin bakım evrakından girmiş olduğunuz sorunlarını, bu sorunların giderilmesinde hangi stokların kullanıldığını, seçeceğiniz rapor detayına göre listeleyebileceksiniz. Böylece, ilgili dönemde cihazlarınızda ne gibi sorunla karşılaşıldığını detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz.

Bu rapor, cihazlarınızın arızalarına ilişkin Kartlar/Cihaz Sorun Tanıtım Kartı bölümünden tanımladığınız ve bakım evrakından girdiğiniz sorunların hareketlerini evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu rapora girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hareketlerini incelemek istediğiniz cihaz sorununun kodunu girmenizdir. Daha sonra ilgili sorunun hangi tarihler arasındaki hareketlerini görmek istiyor iseniz ilk tarih ve son tarih alanlarına ilgili girişleri yapmanız beklenecektir. Bu ekranla ilgili yapacağınız son işlem sorun hareketlerinizin hangi döviz cinsine göre listeleneceğini seçmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir.

Bu rapor, bakımı yapılmak üzere size gelen cihazların, bakım evrakından girmiş olduğunuz hareketlerini istediğiniz tarih aralığında listeleyecektir. Yani, ilgili cihazların bakımında kullanılan stokları, bu stokların miktarlarını, birim fiyatlarını ve bakım sonrasında ki tutarlarını ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Bu raporda, stok bakım hareketleri giriş tarihlerinize göre sıralı olarak listelenecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, cihazların bakımında kullandığınız stoklara ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını girmenizdir. Daha sonra raporu hangi tarih aralığında alacağınızı seçmelisiniz. En son olarak da, raporunuzda faturalanan bakım evraklarının yani bakım evrakınıza ilişkin faturası kesilen bakım hareketlerinin yer alıp almayacağı belirlenecektir. Bunun için “faturalanan bakım hareketleri dökülsün mü” alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uyun seçeneği seçmelisiniz.

Bakım hareketlerinin stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Örneğin; işletmeniz bünyesinde cihazların bakımında kullanılan 100 çeşit stoğunuz olduğunu düşünelim. Bu 100 çeşit stokun her biri için farklı tarihlerde bakım evrakı düzenlenmiş olsun. Eğer bu durumda genel amaçlı bakım hareket raporu alırsanız, stoklarınız işlem tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan gerçekleşen bakım hareketleri, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stokun bakım hareketi bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stokun bakım hareket toplamı görüntülenecektir. Bir stoka ilişkin bakım hareketlerinin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stokun bakım hareketleri de aynı şekilde listelenerek devam edecektir.

Tamir Servis yönetimi programlarında stoklarınızı cihaz seri numaralarına göre takip edebilmeniz mümkündür. (Bkz. Stok Tanıtım Kartı ve Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı).  Bu rapor; seri numarasına göre takip edilen stokların, depolarınızdaki mevcut olan miktarlarını listeleyecektir. Raporunuzda; cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın kod ve isimleri, seri numaraları, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları, parametreler ekranından seçtiğiniz depoların adı, depolara giren stok miktarı, depolardan çıkan stok miktarı ve elinizde kalan stok miktarı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır.

Bu rapor, seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların istediğiniz tarihler arasındaki satış karlılıklarını listeleyecektir. Dolayısıyla ilgili stokların size maliyeti ile satışlarınız sonrasındaki karlılık durumlarınızı karşılaştırabilecek ve kar oranınızı görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza, hemen hemen tüm raporlarımızda standart olan parametrelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden, standart rapor parametrelerinin dışında sadece raporu almak istediğiniz tarih aralığını girmeniz istenir. Başka bir ifade ile cihaz satış karlılık raporunun hangi tarihleri kapsayacağı girilmelidir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

Bu rapor ile tüketici firmalardan size gelen cihazların bakımlarına ilişkin, girmiş olduğunuz bakım kabul evraklarının detaylı olarak dökümünü alabileceksiniz. Bu rapor programına girdiğinizde karşınıza, parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan bakım kabul evraklarını düzenlediğiniz stoklara ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuza tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız ilk tarih ve son tarih alanlarına uygun girişler yapmalısınız. Eğer bakım evrakı düzenlenen, bakım kabul evraklarının da raporunuzda yer almasını istiyor iseniz “bakım evrakı düzenlenenler dökülsün mü” parametresini “evet” olarak seçmelisiniz. Aksi halde bakım evrakı düzenlenen cihazlara ilişkin hareketleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir.

Bu rapor ile tüketici firmalardan size gelen cihazların bakımlarında kullanılan malzemelere ilişkin, girmiş olduğunuz bakım evraklarının detaylı olarak dökümünü alabileceksiniz. Rapor çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken dökümün hangi detaydaki bilgilerle listeleneceğinin belirlenmesidir.

Bu rapor, ancak bakım evrakında yer alan “Durum” parametresinin “Kabul” olarak belirtilmesi durumunda listelenecektir. Böylece hangi serviste, hangi cihaz için hangi malzemelerin kullanıldığını detayları ile görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm rapor programlarında olduğu gibi standart olan parametreler ekranı gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden malzeme raporunu hangi servisler için alacağınızı seçmeniz istenecektir. Bunun için tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanlarından size uygun olan servisleri seçmelisiniz. Bunun dışında raporunuz için tarih aralığını girmeniz yeterlidir. Başka bir ifade ile servis bazında kullanılan malzeme raporunun hangi tarihleri kapsayacağı girilmelidir. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir.

Bu rapor, ancak bakım evrakından hareket tipinin “Hizmet” olarak girilip, durumunun da “Kabul” olarak seçilmesi durumunda listelenebilir. Böylece hangi serviste, hangi cihazın bakımları için hangi hizmetlerin kullanıldığını detayları ile görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarda standart olan parametreler ekranı gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzu hangi servisler için alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanlarından size uygun olan servisleri seçmelisiniz. Daha sonra yapmanız gereken raporunuzu hangi tarih aralığında alacağınızı seçmenizdir. Bunun için ekranınızın ilk tarih ve son tarih alanlarına uygun girişler yapmalısınız.

Servis Hizmet Raporu ekranından girilecek en son parametre “Ayrıntılı Döküm” parametresidir. Bu parametreyi ”evet” olarak seçerseniz raporunuz evrak detayları ile birlikte listelenir. Yani bakım evrakının düzenlendiği tarih, evrak numarası, bakımın yapıldığı servisin kodu, evraktan girilen hizmet kodu/adı ve tutarı detaylı olarak yer alır. Aksi halde yani bu parametre “hayır” olarak seçilirse dökümünüz sadece bakımın yapıldığı servisin kodu/adı, hizmet sayısı ve tutarı başlıklarından ibaret olur.

Bu rapor ile cihazlarınızın karşılaştıkları sorunları listeleyeceksiniz. Dolayısıyla hangi tipteki cihazların, daha çok hangi sorunlardan dolayı bakıma geldiğini ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Bu raporu almak için öncelikle bakım evrakındaki “Arızalar” alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden cihazınızın ne tür bir sorunu olduğunu seçilmelisiniz. Bu işlemler yapıldıktan sonra bu raporu almanız mümkün olacaktır. Bu programı tıkladığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız ekran gelecektir. Eğer raporunuza dahil olacak bakım evraklarının belirli cihaz kodundan başlayıp, belirli cihaz kodunda son bulmasını istiyorsanız öncelikle ekranınızdan ilk ve son cihazların kodunu girmelisiniz. Ayrıca tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız da ilk ve son tarih alanlarına ilgili girişleri yapmalısınız.

Bakım evrakından hareket tipinin hizmet olarak seçilmesi durumunda cihaz ve adet bazında hizmet raporu almanız mümkündür. Şunu da unutmamalısınız ki; bakım evrakından girilen hizmetin ret olması durumunda bu raporun alınması mümkün değildir. Bu rapordaki parametreler de şase ve cihaz tipi bazındaki arıza raporunun aynısıdır.

Bu rapor, bakımı yapılacak cihazlar için bakım evrakından hareket tipinin “Merkez Kaynaklı Parça” ve “Dış Kaynaklı Parça” olarak seçilip, malzeme durumunun da “Kabul” olarak belirtilmesi durumunda listelenebilecektir. Çünkü bu rapor ile cihazların bakımında en çok ve en az hangi malzemelerin kullanıldığı listelenecektir. Hatta parametreler ekranının ilk kaçı alanından yapacağınız tercihler doğrultusunda en az ve en çok kullanılan ilk 100 malzemenin dökümü de alınabilecektir. Bu raporu çalıştırdığınızda karşınıza öncelikle parametreler ekranı gelecektir.

Cihazlarınızın bakım evrakından girilen arızalarına göre ilk on beş arıza dökümünü alabilmeniz bu raporla mümkündür. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarımızda olduğu gibi parametreler ekranı gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen cihazlara ilişkin sorunları dökerken hangi malzemelerin baz alınacağını seçmenizdir.

Tüketici firmalardan bakım için gelen cihazlar merkez servise gönderilmiş ise raporunuz bu servisleri baz alacaktır. Böylece hangi servise hangi cihazların bakım için gönderildiği listelenecektir. Bunun için programa girdiğinizde hangi tarih aralığında gönderilen cihazların dikkate alınacağını seçmelisiniz. Parametre girişlerinizi yaptıktan sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporunuzda seçtiğiniz servise bakım için gelen cihazların tarihleri, bakım evrakının numarası, hangi cihazların hangi tüketiciler tarafından geldiği ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir.

Bu raporda merkez servise bakım için gelen cihazlar baz alınacaktır. Yani bakım evrakından cihaz için kullanılacak malzemelerin “durumu” kabul olarak seçilmiş ise raporunuz listelenecektir. Bu raporun bir önceki rapordan farkı, bakım evrakına ilişkin tüm detayların listelenmesi ve sadece bakım malzemesi kabul olan cihazları baz almasıdır. Bu raporda tarih aralığı girildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda; servise bakım için gelen cihazların tarihleri, bakım evrakının numarası, cihazın bakıma giriş ve çıkış tarihleri, hangi cihazların hangi tüketiciler tarafından geldiği, cihazın bakımı için kullanılan malzemenin kodu ve adı, toplam olarak kullanılan malzeme miktarı ile bu miktarlara karşılık gelen tutarları yer alacaktır.

Twitter: https://twitter.com/mikroyazilimas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mikroyazilimas/

İnstagram: https://www.instagram.com/mikroyazilimas/

Facebook: https://www.facebook.com/mikroyazilimas Yeni eğitimleri kaçırmamak için: https://www.youtube.com/mikroyazilim1/?sub_confirmation=1