TDK’ya göre tevkifatın kelime anlamı para konusunda yapılan kesintilerdir. Tevkifat kısaca devletin KDV’yi sadece satıcıdan almak yerine satıcı ve alıcı arasında bölüştürmesi, yani iki taraftan da almasıdır. İki çeşit tevkifat vardır.

KDV tevfikatı çeşitleri nelerdir?
1- Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir vergisi kanununun 94. maddesinde bahsi geçen gelir türlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesintidir.
2- KDV Tevkifatı (KDV Tevkifatı Nedir) : KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üstünden hesaplanmış KDV tutarının, alıcıdan bazen tamamen bazen de kanunda belirtilmiş oranlarda kesinti ile satıcıya değil de vergi dairesine vergi mükellefi sıfatı ile beyan edilip ödenmesidir.

Hangi kuruluşlar tevkifat yapabilir?
Tevkifat yapabilen kuruluşların, mevzuat kapsamında aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
● Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları
● Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
● Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç)
● Emekli ve yardım sandıkları
● Genel bütçeye dahil daireler
● Katma bütçeli idareler
● İl özel idareleri, belediyeler
● Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler
● Döner sermayeli kuruluşlar
● Bankalar ve özel finans kurumları
● Özelleştirme dahilindeki kuruluşlar
● Organize sanayi bölgeleri
● Hisselerinin yarısından çoğu doğrudan bir biçimde devletin kontrolündeki kurum, kuruluş ve işletmeler

Tevkifat hangi işlemlerde uygulanabilir?
Öncelikle belirtelim tevkifat satılan veya hizmeti gerçekleştirilen her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulanabilecek işlemler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Tevkifat uygulanabilecek hizmetler nelerdir?

  • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
  • Yapı denetim hizmetleri
  • Yapım ve bununla ilişkili mimarlık/mühendislik hizmetleri
  • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
  • Özel güvenlik hizmetleri
  • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların tamir, bakım ve onarım hizmetleri
  • Her türlü yemek servisi
  • Servis taşımacılığı
  • Ticari reklam hizmetleri

Anlaşıldığı gibi tevkifat, sadece hizmet kategorisine giren işlemlerde uygulanabilir.

KDV tevkifat hesabı nasıl yapılır?
Yukarıda bahsi geçen kurumlara hizmet verecek olan bir işletmemiz olduğunu varsayalım. Hizmet bedelimiz 1000 TL ve uygulayacağımız tevkifat oranımız 7/10 (%70) ve KDV oranımız %18 olacak şekilde faturamızı keselim.

Örnek KDV tevfikat hesabı:
Mal ve Hizmet Bedeli (5000 TL) X [1 + (KDV Oranı (%18) /100)] = 5000 X 1,18 = 5900 TL üzerinden faturalandırılır. Burada uygulanan KDV bedeli,
Mal ve Hizmet Bedeli (5000 TL) X [(KDV Oranı (%18) /100)] = 2000 X 0,18 = 900 TL’dir.

Tevkifat sadece KDV’ye uygulanmaktadır ve Toplam KDV X (Tevkifat oranı) formülü bize toplam tevkifatı verir.

Toplam KDV (900 TL) X (Tevkifat oranı (7/10 yada %70)) = (900 X 7)/(10) ya da (900X 70)/(100) = 630 TL tevkifat bedeli çıkar.
900 – 630 = 270 TL KDV ve 270 TL size ödenmelidir. 630 TL tevkifat bedeli ise alıcı kuruluş tarafından vergi dairesine ödenir.

KDV tevkifatı hesaplama ile ilgili her türlü ihtiyacınızda Mikro Yazılım yanınızda olmaya hazırdır. Türkiye’de on binlerce şirketin tercihi olan, kurumsal bilgi işlem çözümleri sunan Mikro Yazılım’ın ürün ve hizmetlerini inceleyebilirsiniz.

Mikro Yazılım muhasebe çözümleri
Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip rekabet gücünüze güç katın!