Verimli bir insan kaynakları yönetimi yapmak ve işletmenizi daha iyi yönetmek için şirketinizin muhtemelen en büyük gider kalemlerinden biri olan personel maliyetini doğru biçimde hesaplamalısınız. Bu yazıda, personel maliyeti hesabının nasıl olması gerektiğini anlatacağız.

İşveren maliyeti nedir?

Bir personel çalıştıran işverenin katlandığı maliyet, işveren personel maliyetidir. Çalışan giderleri şirketlerin en büyük gider kalemlerindendir. Bu sebeple çalışanların işverene olan maliyetleri hem insan kaynakları ve muhasebe sorumlularına önemli bir misyon yükler hem de işletmenin yönetimi için önem teşkil eder.

Personelin işverene maliyeti neden önemlidir?

  • İşe başlamadan önce her personelin işletmeye olan maliyeti hesaplanmalıdır. Böylece insan kaynakları yönetimi sağlam verilere dayandırılabilir. Eğer bu hesap çalışan işe başlamadan önce bilinmezse ya da hesapta yanlışlık yapılırsa, işletme ileride daha çok prim ve vergi ödemek zorunda kalabilir.
  • Personelin işletmeye ne kadara mal olacağını bilmek personel tercihi için de önemlidir. Yapılan hesap, personelin şirkete katacakları ve sebep olacağı maliyetin dengede olup olmadığını kontrol ederken de kullanılır.
  • Yeni bir ticari yıl başlamadan önce yapılan bütçe planına sadık kalınıp kalınmadığını belirleyen faktörlerden biri de personel maliyetidir.

Personel maliyeti hem personel başına bireysel olarak hem de bir veya daha fazla departman ya da şirketin tamamı için ortalama bir değer elde edilecek şekilde hesaplanabilir.

Ortalama personel maliyeti hesabı nasıl yapılır?

Ortalama personel maliyeti, personele yapılan ücret, ikramiye ve sigorta primi ödemeleri ile diğer tüm ödemelerin tam zamanlı çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ortalama personel maliyetini hesaplamak için aşağıdaki bilgiler bilinmelidir:

  • Dönem başındaki tam zamanlı çalışan sayısı
  • Dönem sonundaki tam zamanlı çalışan sayısı
  • Personel ücretleri / İkramiyeler
  • Sigorta primleri ve diğer personel giderleri

Bu bilgilerle toplam personel maliyetini ve ortalama tam zamanlı çalışan sayısını belirleyebilir, ardınndan da ortalama personel maliyetini hesaplayabilirsiniz:

  • Toplam personel maliyeti: Personel ücretleri + ikramiyeler + sigorta primleri ve diğer personel giderleri
  • Ortalama tam zamanlı çalışan sayısı: Dönem başındaki tam zamanlı çalışan sayısı + dönem sonundaki tam zamanlı çalışan sayısı / 2
  • Ortalama personel maliyeti: Toplam personel maliyeti / ortalama tam zamanlı personel sayısı

Bireysel personel maliyeti hesabı nasıl yapılır?

Bir personelin işverene maliyeti, brüt maaş ve SGK işveren payının toplamıdır. Brüt maaş ise, net maaşa SGK işçi payı ile gelir ve damga vergilerinin eklenmiş halidir. Buna göre şöyle bir formül kullanabiliriz:

İşçinin işverene maliyeti= Brüt maaş(net maaş + SGK işçi payı [SGK primi + işsizlik primi]+ gelir vergisi + damga vergisi) + SGK işveren payı


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.