İşletme defteri nedir?

İkinci sınıf tüccarların ticari faaliyetlerini takip etmek için kullandıkları deftere işletme defteri denir. Klasik muhasebe yönetimine göre işletme defteri tek taraflı olarak tutulur. Defterin sol kısmında işletme giderleri, sağ kısmında da işletme gelirleri yer alır. Her sayfanın ilk satırında önceki sayfadaki toplamı belirten devreden toplam satırı ve her sayfanın son satırında sayfadaki toplamı belirten toplam satırı vardır. Gelir ve gider takibini işletme defterinin yanında bir gelir-gider programı ile birlikte tutmak en verimlisidir.

Kimler işletme defteri tutar?

İşe yeni başlayan tacirler ile iş hacmini aşmayan tacirler (Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesine göre) işletme defteri tutmakla yükümlüdür.

İşletme defteri doldurulurken nelere dikkat edilmelidir?

 • İşletme defteri alınırken noter tasdikli olmasına dikkat edilmelidir.
 • Evraklar kayıt tarihinden itibaren ilk 10 gün içerisinde deftere kayıt edilmelidir.
 • KDV ve diğer vergi kalemleri için ayrı sayfalar açılırsa takibi kolaylaşır.
 • Evrak kaydı sırasında para giriş veya çıkışlarının nakit ödeme, taksitli, veresiye ya da senet gibi farklı ödeme şekillerinde olup olmadığına bakılmamalıdır. 

İşletme defterinde gider kayıtları nedir ve ne işe yarar?

Gider kalemleri, işletmelerin varlığını sürdürmek, ürün ve hizmetlerinin satışını devam ettirmek için yaptığı tüm harcamaları temsil eder. İşletme defterine dönemlere ait gider kalemleri kaydedilir. Bu giderler arasında depolama ve lojistik, kira ve fatura, personel giderleri ve vergi giderleri ayrı kalemler içinde yer alabilir.

İşletme defteri gider sayfasından elde edilebilecek bilgiler nelerdir?

 • Sıra numarası
 • Kayıt tarihi
 • Alınan belgenin tarihi ve numarası
 • Açıklama
 • Ödenen ücret ve diğer giderler
 • Satılan malın bedeli
 • Hesaplanan KDV
 • Toplam satırı

İşletme defterinde gelir kayıtları nedir ve ne işe yarar?

İşletme defterinin gelir sayfasında, mal ve hizmetlerin satışından dolayı ortaya çıkan tüm doğrudan ve dolaylı gelirler kaydedilir.

İşletme defteri gelir sayfasından elde edilebilecek bilgiler nelerdir?

 • Sıra numarası
 • Kayıt tarihi
 • Alınan belgenin tarihi ve numarası
 • Açıklama
 • Ödenen ücret ve diğer gelirler
 • Satılan malın bedeli
 • Hesaplanan KDV
 • Toplam satırı

İşletme hesabı defteri işlenirken hangi kurallara uyulmalıdır?

 • İşletme defterinin en önemli kuralı, önceki dönemin biriken devreden mal tutarlarının yeni dönemin ilk sayfasına yazılmasıdır.
 • Gelir ve gider kalemleri altındaki her işlem, kronolojik olarak ifade edilir. 
 • KDV ve diğer vergi kalemleri, ayrı şekilde gösterilmelidir. 
 • KDV’nin dahil olduğu satış fiyatına sahip ürün ve hizmetlerde, vergi düşüldükten sonra kayıt yapılmalıdır. 
 • Her senenin sonunda, gelir ve giderler toplanır ve işletmenin genel mal sayımı yapılır. 
 • Mal sayımından sonra işletmedeki ürünler gelir sayfasına eklenir ve işletmenin yıllık kâr durumu tespit edilir.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.