Bu yazıda, fatura ve sevk irsaliyesinin düzenlenmesi mecburiyetini ortadan kaldıran, böylece faturalaşma sürecini kolaylaştıran irsaliyeli faturayı ayrıntılarıyla anlattık.

İrsaliyeli fatura nedir, ne işe yarar?

Bir ürün alıcıdan satıcıya sevk edilirken hazırlanan, fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte düzenlenmesine gerek bırakmayan kıymetli belgeye irsaliyeli fatura denir. İrsaliyeli fatura, malın satış sonrası sevki sırasında faturalı şekilde gönderilirse bu belgelerin ayrı ayrı hazırlanması zahmetini ortadan kaldırır. İrsaliyeli faturanın alt kısmında “Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması durumunda ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz” ibaresi bulunur. Bu özelliği ile hem fatura hem de sevk irsaliyesi yerine geçer. Sevk irsaliyesi ve normal faturadan biraz farklı olan irsaliyeli fatura, hem satıcının işini kolaylaştırır hem de maliyetleri düşürür. 

İrsaliyeli faturanın özellikleri nelerdir?

 • İrsaliyeli fatura, malın teslimi sırasında düzenlenip teslim edilir.
 • İrsaliyeli fatura en az 3 nüsha şeklinde düzenlenir. 
 • Bir takvim yılı içinde irsaliyeli fatura düzenleyeceğini bildiren mükellefler o yıl ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi düzenleyemez.

İrsaliyeli fatura ile sevk irsaliyesi arasındaki fark nedir?

 • Şayet ürettiğiniz ve sattığınız bir malı müşterinize kendiniz ulaştırıyorsanız malın sevki sırasında muhakkak sevk irsaliyesi de göndermelisiniz. Sevk irsaliyesi, malın firmanıza ait olup taşınma durumunda olduğunu ispatlar. 
 • Faturası henüz kesilmemiş, sonradan kesilecek mallar için de sevk irsaliyesi kullanılır. Belirli bir müşteriye günlük veya haftalık olarak ürün gönderiyor ve faturalarınızı aylık olarak kesiyor da olabilirsiniz. Bu halde yine irsaliye taşımalısınız. 
 • Sattığınız ürünün faturasını ürünle birlikte gönderiyorsanız irsaliyeli fatura kesip ayrıca fatura kesme zahmetinden kurtulabilirsiniz. 

İrsaliyeli fatura nasıl düzenlenir?

Peki, irsaliyeli fatura nasıl düzenlenir

 • İrsaliyeli fatura en az 1 asıl 2 de örnek olacak şekilde düzenlenir. Çünkü üç nüshadan az düzenlenen faturalar düzenlenmemiş kabul edilir. 
 • 2 nüsha malı taşıyan araçta bulundurulur. Çünkü bu nüshalar yoklama ve denetimlerde ibraz edilmelidir. Denetim görevlileri ibraz edilen faturanın bir nüshasına ad ve unvanlarını yazıp tarih atar, mühürler ve imzalar. Diğer nüshayı da Maliye  Bakanlığı Gelirler  Genel  Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi’ne göndermek üzere defterdarlıklara tevdi ederler.

İrsaliyeli faturada hangi bilgiler bulunur?

 1. Faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 2. Faturanın seri ve müteselsil sıra numarası
 3. Malın cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
 4. Faturanın gönderileceği yer ve kişinin bilgisi 
 5. Alıcının adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 6. Faturanın düzenlenme tarihi ve saati 
 7. Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler

İrsaliyeli fatura nasıl alınır ve kullanılır?

Bu uygulamadan yararlanmak için irsaliyeli faturayı hesap döneminden önce anlaşmalı matbaalarda bastırmalısın. Hesap dönemi başlangıcında kullanmaya başladığın uygulamadan hesap dönemi sonunda vazgeçebilirsin.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.