Pek çok işletme, birbirlerini ilgilendiren çok sayıda işlem yapmakta ve bu
işlemlerin kaydını yapmaktadır. Bazı durumlarda işletmeler arası
koordinasyonu sağlamak adına farklı işletmelerin defterlerinin birbirleriyle
uyuşup uyulmadığının görülmesi, yani işletmeler arasında mutabakata
varılması gerekir. Mütabakat formu da bu nedenle ihtiyaç duyulan bir resmi
belgedir. İşletmeler mutabakat formu sayesinde hesap defterlerinin
uyuştuğundan emin olurlar. Bu sayede alacak ve borç bakiyeleri karşılıklı
olarak doğrulanır.
Üç tür mutabakat formu vardır. Bunlar bakiyesiz, olumlu ve olumsuz
mutabakat formlarıdırlar. Şimdi bu üç tür mutabakat formuna yakından
bakalım.
1) Bakiyesiz Mutabakat Mektubu:
Bakiyesiz Mutabakat Mektubu’nda, işletmeler bakiye miktarını belirtmeksizin
müşterilerine form gönderirler. Müşterinin bakiye bilgisinin işletmeyle
paylaşması amacı taşınmaktadır.
2) Negatif (Olumsuz) Mütabakat Formu:
İşletme müşterisine bakiye bildirir. Eğer müşteri ile bakiye konusunda
mutabakat söz konusuysa müşterinin mektuba cevap vermemesi istenir.
Ancak mutabık olunmaması halinde müşterinin hesap bakiyesini paylaşması
talep edilir.
3) Pozitif (Olumlu) Mutabakat Mektubu:
İşletme müşteriye mutabakat fomunu yollar ve onaylama durumunda da,
onaylamama durumunda da mektuba cevap verilmesini talep eder.
Hesap Mutabakat Formu Hakkında Çeşitli Hukuki Notlar
Hesap Mutabakat Formu konusunda dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalara
bakalım. Burada bahsedeceğimiz hukuki noktaların bilinmemesinin
mağduriyetlere yol açabilmesi nedeniyle hukuki problemlerin ortaya çıkmaması
için mevzuatın iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

İlk olarak T.T.K. 94. Madde şunu belirtmektedir: Mutabakat formlarından
herhangi biriyle beyanda bulunulması durumunda işletmenin 1 ay süresince
itiraz hakkı vardır. Bu sürenin geçmesi durumunda itiraz edilmemiş ve bakiye
kabul edilmiş sayılmaktadır. İtiraz edeceklerin bu süre geçmeden itirazlarını
yapmaları gerekmektedir.
e-Mutabakat nedir, neden kullanmalı?
Mutabakatları kağıt üzerinde hazırlamak, çıktısını almak ve göndermek artık
avantajlı ya da mantıklı değil. Bu süreç hem çok fazla vakit alıyor hem de kağıt
israfına sebep oluyor. Mutabakat formunu Microsoft Excel aracılığıyla
hazırlamak ve elektronik posta ile göndermek hem daha tasarruflu oluyor hem
de çok daha kolay. Çoğu sistem Excel kullandığı için Mutabakat formu ile
uyumlu çalışıyor, kayıtlı olan veriye erişim hızı ve karşı taraftan geri dönüş
alma hızı artıyor. e-Mutabakat aynı zamanda cari hesap toplamlarının toplu
gönderimi, tüm verilerin raporlanması, mutabakat formuna geri dönüş
süreçlerini takip etme özelliklerine sahip. e-Mutabakat ile ilgili daha fazla bilgi
ve profesyonel destek almak için 30 yılı aşkın süredir on binlerce firmaya
hizmet eden Mikro Yazılım’ı tercih edebilirsiniz.
Mikro Yazılım muhasebe çözümleri
Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle
beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin
muhasebe çözümü Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük
şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün muhasebe
süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip
rekabet gücünüze güç katın!