Gecikme zammı ve gecikme zammını ilgilendiren tanımlamaları, bu konuyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtlarıyla birlikte bu yazıda açıkladık.

Gecikme zammı nedir?

Amme alacakları zamanında ödenmediğinde uygulanan zamma gecikme zammı denir. Gecikme zammı zaman zaman gecikme faizi ile karıştırılır. Gecikme faizi, vaktinde tahakkuk etmemiş vergiye istinaden ortaya çıkan durumda oluşan faize denir. Gecikme zammı mevcut kamu borcunun ödenmemesi ile ortaya çıkar. Gecikme zammı, gecikme faizi ile birlikte devletin verdiği yüzdenin anapara ile çarpılması üzerinden oluşur.

Gecikme zammı hangi borçlara uygulanır?

Gecikme zammının uygulandığı borçlar; devlete ait borçlar ile vlayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, harç, resim, ceza tahkik ve takiplerine ait para cezası, muhakeme masrafı, vergi gecikme cezası gibi kamu borçlarıdır.

Gecikme zammı hesaplama nasıl yapılır?

Size ya da şirketinize gecikme zammı mı uygulanıyor? O halde gecikme zammının nasıl hesaplandığını merak ediyor olmalısınız. Ödenecek borç, ana para ile birlikte tarihe göre gecikme zammı hesaplaması ile bulunur. Gecikme zammı hesaplama, katsayı üstünden verilen yüzde ile gerçekleşir. Gecikme zammının hesaplaması birden çok değişkene bağlıdır. Gecikme zammı farklı hesaplama araçları ile hesaplanabilir. Gecikme zammı hesaplayan araçlara girmek üzere şu borç tutarını, vade tarihini ve ödeme tarihini bilmek gerekir.

Gecikme zammının formülü nedir? 

Gecikme zammını şöyle formülleştirebiliriz: 

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x Ay sayısı x Gecikme zammının uygulanacağı tutar

Gecikme zammının oranı nedir? 

Gecikme zammı anki güncel olarak aylık %1,60 oranıyla uygulanır. 30 Aralık 2019’dan önceki vadeler için farklı oranlar kullanılır. Ayrıca 6183 sayılı kanunda gecikme zammı uygulamasının nasıl olacağı da net biçimde açıklanır.

Pişmanlık zammı başvurusu nedir?

Ödeme süresi geçen bir vergisi olan mükellef, uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla beraber haber verme tarihinden itibaren on beş gün içinde ödeme yaparsa bu pişmanlık zammıdır. Mükellefin pişmanlık talebi kabul edilince beyannamelere 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilir. Pişmanlık zammının oranı, 6183 sayılı yasanın 51. maddesine göre ödemenin geciktiği her ay için gecikme zammı oranında hesaplanır. Pişmanlık zammı oranı, Nisan 2006’dan beri aylık yüzde 2,5’tur.

Kimler pişmanlık başvurusunda bulunabilir? 

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlık başvurusu yapabilmek için kişinin vergi ziyanı doğmalıdır. Pişmanlık zammı gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisine uygulanırken gümrük vergisi ile emlak vergisine uygulanmaz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.