Gayrimenkul sermaye iradı nedir? Gayrimenkul sermaye iradı istisnası nedir? Bu yazımızda bu iki sorunun cevabını arayacağız.

Gayrimenkul sermaye iradı nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı; kısa adıyla GMSİ denir. Gayrimenkul sermaye iradı belli koşullara göre gelir vergisine tabidir. 

2022 için konut geliri istisna tutarı nedir?

2022 senesi için konut geliri istisna tutarı 9.500 TL’dir.

Yalnızca mesken kira geliri olanlar ne zaman beyanname vermek zorunda? 

Mesken kira geliri olanların aldıkları kira geliri 2022 yılı için 9.500 TL’lik istisna tutarını geçerse gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermek mecburiyetindedir. 2022 yılı içinde 9.500 TL ve altında mesken kira geliri elde edenlerin ise beyanname vermesine gerek yok. 

Konutunu kiraya verenler, oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kirayı, elde ettikleri kira gelirinden gider olarak düşebilir mi?

Sahip olduğu konutu kiraya verenlerden, gerçek gider yöntemini seçenler, oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira tutarını, elde ettikleri gelirden gider olarak düşebilir.

Kira gelirleri vergilendirilirken hangi gider yöntemi seçilir?

Bu durumda seçilebilecek iki yöntem vardır. İkisini de açıklayalım: 

  • Götürü gider yöntemi: Eğer bu yöntem seçilirse, belgeye gerek olmadan kira gelirinden istisna tutarı düşülür. Kalan miktarın yüzde 15’i de götürü gider olarak hasılattan indirilir.
  • Gerçek gider yöntemi: Bu yöntem seçilirse kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu’nda açıklanan giderler düşülebilir. Ancak bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden bölümü düşülemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu belgelerin de 5 yıl boyunca saklanması gerekir.

Gider yöntemi değiştirilebilir mi?

Götürü gideri yöntemini seçenler, ancak 2 sene geçtikten sonra gerçek gider yöntemine dönebilir. Gerçek gider yöntemini tercih edenler ise istedikleri zaman götürü gider yöntemine geçiş yapabilir. 

Sadece işyeri kira geliri elde edenler hangi durumda beyanname vermek zorunda?

Vergi kesintisine yani tevkifata tabi iş yeri kira gelirleri elde edenler, 2022’de kira gelirleri, 70.000 TL’yi geçerse beyanname vermek zorunda.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.