Enflasyon nedir?
Enflasyon basitçe fiyatlarda yükseliş olarak tanımlanmaktadır. Yüksek enflasyonsa fiyatların genel
düzeyinin sürekli olarak ve hızlı biçimde artması demektir. Enflasyonun yüksek olması ve devamlı artış
göstermesi paranın değerinin düşmesini ifade eder. Bu nedenle yüksek enflasyon genellikle paranın
satın alma gücünün düşüşünü de beraberinde getirir.
Enflasyon muhasebesi nedir?
Yüksek enflasyon söz konusu olduğu zaman finansal tabloları enflasyon oranlarına göre düzeltmek
gerekmektedir. Enflasyon muhasebesi bu düzeltme için gereken muhasebe işlemlerine verilen genel
isimdir. Enflasyon dönemlerinde kayıtlı varlıkların ve kaynakların fiyat değişimlerinden ne şekilde
etkilendiğini takip etmek gerekmektedir. Bu konudaki verileri gösteren ve tedbirler alarak kayıtları
gerçeğe uygun hale getirmeyi sağlayan muhasebe sistemi enflasyon muhasebesi olarak adlandırılır.
Enflasyon muhasebesi, mevcut enflasyonun finansal tablolara ne şekilde etki ettiği açığa
çıkarmaktadır. Enflasyon muhasebesi sayesinde işletmeler, işletme sahipleri ve yöneticilerinin yanı
sıra işletmeyle ilgilenen üçüncü kişi ve kurumlar da daha gerçekçi finansal kararlar alabilme imkanına
sahip olurlar.
Enflasyonun bilançoya etkileri
Bu etkiler parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler üzerindeki etkiler olmak üzere iki başlık
altında değerlendirilmektedir.
Parasal kalem, paranın değerinin değişmesiyle nominal değeri aynı kalmakla beraber satın alma
güçleri fiyat hareketlerinin aksi yönde değişen kalemler olarak tanımlanabilir. Örneğin fiyatlar
yükseldiğinde söz konusu kalemin satın alma gücü düşüyorsa bu kalem parasal kalem olarak
adlandırılır. Parasal olmayan kalem ise, paranın değerinin değişmesine benzer bir şekilde nominal
değeri de değişen, ancak satın alma gücü aynı kalan kalemlerin adıdır.
Enflasyon muhasebesi sistemleri nelerdir?
Geleneksel muhasebe sistemlerinin yüksek enflasyon dönemlerinde yetersiz kaldığı görülmektedir.
Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde uygulamaya koyulan 3 ana enflasyon muhasebesi sistemi
vardır.
Fiyatlar genel seviyesi muhasebesi, enflasyonun var olmasından hareket eder ve paranın satın alma
gücünün değişmiş olması dolayısıyla farklı para birimleriyle ifade edilmiş değerleri indeksler
yardımıyla aynı birimde ifade etmeyi amaçlamaktadır. Bunun dışında geleneksel muhasebe yaklaşımı
korunur. Bu sayede enflasyonun etkileri muhasebeye yansıtılmış olmaktadır.
Bu yöntem uygulandığında nispi fiyatlar indekse göre düzeltmiş maliyetten yüksek olmaları
durumunda dikkate alınmaz. Fiyatlar genel muhasebesi tek birim cinsi içermeyen mali tabloları aynı
para birimiyle ifade etmek için kullanılır. Ayrıca hasılat ve maliyeti cari para değeriyle ifade etmek suretiyle işletme açısından en doğru finansal sonuçları bulmak ve bulundurma kaynaklı kazancı ve
kaybı da ortaya koymaya yarar.

İkame maliyeti muhasebesi, ancak ikame maliyetini esas aldığımızda firmanın üretim gücünü
koruduğunu savunur. Firma ancak varlıklarını ikame edebilecek seviyenin ötesinde gelir sağlıyorsa kar
elde edebilmektedir. Bu yaklaşımla ilgili önemli bir sıkıntı ikame maliyetini saptamanın zorluğu ve bir
miktar sübjektif oluşuyla beraber satın alma gücüne göre düzeltme yapılmaması nedeniyle
bulundurma kaynaklı kayıp ve kazancın bilinemiyor olmasıdır.
Genel fiyat ve ikame maliyeti muhasebesi ise bu iki yaklaşımın üstün taraflarını birleştirmektedir.
İkame maliyeti muhasebesi ile elde edilen finansal tablolar dönem sonu geldiğinde fiyatlar genel
seviyesi muhasebesi indeksleriyle düzeltilmektedir.
Mikro Yazılım çözümleri ve enflasyon muhasebesi
30 yıllık yerli muhasebe yazılımı devi Mikro Yazılım’ın geliştirdiği Mikro Jump ve Mikro Fly
programlarında enflasyon muhasebesi için yapılacak düzeltme işlemlerinde kullanılacak endeksler
(DIE TEFE, DİE TÜFE gibi.) tanımlıdır. Bu endeksler aracılığıyla enflasyon düzeltmesi işlemlerinizi
yapabilirsiniz. Ayrıca işini kolaylaştırmayı amaçlayan bir mali müşavirseniz Mikro Müşavir ile de
enflasyon muhasebesi dahil tüm işlerinizi sadece Mikro Müşavir aracılığıyla kolayca
gerçekleştirebilirsiniz: Enflasyon düzeltmesi ve enflasyon muhasebesiyle ilgili işlemlerinizi kolayca
yapmak için Mikro Yazılım muhasebe çözümlerini hemen kullanmaya başlayın.