Dijital ortama geçmesi teşvik edilen faturalama sistemine, e-irsaliye uygulaması da eklendi. Kağıt israfını engellemeyi hedefleyen bu elektronik belgenin kağıt irsaliyeden farkını ve beraberinde getirdiği avantajları merak ediyorsanız, aradığınız cevaplar bu yazıda.

e-İrsaliye nedir? Kağıt irsaliyeden farkı nedir?

e-İrsaliye, en basit tanımıyla elde, kağıt üzerinde hazırlanan irsaliyenin, elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği, kağıt irsaliyede yer alması gereken bilgileri içerir. Veri biçimi ve standartları ise tıpkı e-fatura ve e-arşivde olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir. Uygulamaya kayıtlı şirketler arasında, satıcı ve alıcının birbirine kapalı bir sistem içerisinde elektronik ortamda gönderdiği bu belge, kağıt irsaliye ile tamamen aynı hukuki özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçer.

Elektornik irsaliyenin sorgulanabilmesi için üzerinde karekod ya da barkod bulunması gerekir.

e-İrsaliye zorunlu mudur? Kimler e-İrsaliye kullanır?

e-İrsaliye, e-fatura sistemini kullanan şirketlere 1 Temmuz 2020 itibarıyla zorunlu hale getirildi. e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan diğer şahıs ve sermaye şirketleri, kullandıkları sevk irsaliyesini malı teslim alan tarafa dijital ortam üzerinden düzenleyip göndermek istiyorlarsa, gönüllülük esasınadayalı olarak, istedikleri bir tarihte bu sisteme dahil olabilirler.

Eğer gönderici ya da alıcından biri dahi e-irsaliye kullanıcısı değilse, aralarında e-irsaliye gönderimi yapılamaz. Bu durumda e-arşiv veya sevk irsaliyesi ile irsaliye gönderilir. e-İrsaliyenin gönderilebilmesi için öncelikle e-faturanın düzenlenip gönderilmesi gerekir. e-Fatura gönderilmezse, e-irsaliye de gönderilemez.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; e-irsaliyenin sevk irsaliyesi yerine kullanılabileceğidir. Taşıma irsaliyesi, araç, rotasyon ve şoför bilgilerini de içeriği için kağıt olarak düzenlenmeye ve nakliye aracında bulundurulmaya devam etmektedir. Taşıma irsaliyesinin bulunmaması halinde cezai işlem söz konusu olabilir.

Yol denetimleri esnasında, kontrol memurları, sevk irsaliyesine dair sorgulamalarını ise, kullandıkları sistem üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler.

e-İrsaliyenin beraberinde getirdiği avantajlar nelerdir? 

  • e-İrsaliye çevrecidir. Siz de e-irsaliye kullanarak kağıttan tasarruf eder, doğayı korursunuz.
  • e-İrsaliye ile, işlerinizi daha hızlı ve kolay şekilde yürütür; etkinlik ve verimliliğinizi artırırsınız.
  • Hali hazırda e-fatura ve e-arşiv kullanıcısıysanız, e-irsaliye kullanmaya başlayarak tüm faturalama süreçlerinizi dijitalleştirmiş olursunuz.
  • Kağıt, yazdırma, kargolama gibi süreçleri ortadan kaldırarak vakit ve nakit kazanırsınız.
  • İrsaliyelerinizi kolayca arşivler, eski irsaliyelerinize hızlıca ve güvenli bir biçimde erişebilirsiniz.

e-İrsaliye başvurusu nasıl yapılır?

e-İrsaliye uygulamasından yararlanmak için öncelikle e-fatura kullanıcısı olmalısınız. Çünkü bu uygulamayı da e-fatura uygulamasında kullandığınız aynı yöntemle kullanacaksınız. e-İrsaliye başvurunuzu  GİB üzerinden ve entegrasyon yöntemiyle yapabileceğiniz gibi, donanım ve yazılım gibi hiçbir maliyet yüküne girmeden ve GİB’e başvuru yapmadan, https://www.emikro.com.tr/ adresinden de geçiş yapabilirsiniz.