2022 yılı itibarıyla birçok yeni firma e-fatura mükellefi statüsüne kavuşacak. Her sene kapsamı daha da genişleyen dijital fatura sisteminde yeni mükellef olan firmalar için kağıt fatura düzenleyip düzenleyemeyecekleri de merak konusu… Bu yazımızda e-fatura mükellefi kağıt irsaliye kesebilir mi, e-fatura mükellefi kağıt fatura kesebilir mi gibi soruların cevaplarını bulacaksınız. 

Hangi firmalar e-fatura mükellefidir?

2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı cirosu 5 milyon TL’yi aşan firmalar, 1 Temmuz 2021’de e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine, 1 Ocak 2022 tarihinde ise e-defter sistemine geçmek zorundaydı. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı e-faturanın kapsamını genişletmek adına ciro sınırlarında bazı değişiklikler yaptı.

GİB tarafından yapılan son düzenlemeye göre e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen yeni ciro limitleri şu şekildedir:

  • 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 
  • 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura ve e-arşiv fatura kesme zorunluluğu vardır.

Yeni belirlenen brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura sistemine geçecek işletmelerin e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2023 olarak revize edildi. Anlaşılacağı üzere e-fatura sistemi, farklı sektörlerden birçok firmayı ilgilendiren bir husus haline geldi. 

e-Faturaya geçenler kağıt fatura kesebilir mi?

Peki e-fatura sistemine geçiş yapan şirketler kağıt fatura kesebilecekler mi?

e-Fatura ve e-arşiv fatura sistemine dahil olan firmalar, uygulamaya oldukları oldukları günden itibaren 7 gün süreyle söz konusu belgelerini fiziksel ortamda yani kağıt ortamda düzenleyebilirler. Ancak firmalar aynı alış satış işlemi için dijital veya kâğıt ortamdaki belgelerden yalnızca birini düzenleyebilir.

Uygulamaya tabii oldukları oldukları günden itibaren 7 gün geçmesinin ardından belgelerin dijital olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelir. Tarihin geçmesine rağmen kağıt ortamda belge düzenleyen mükellefler, kanunda belirtilen esaslara göre cezaya çarptırılabilir.

e-Fatura kapsamında mükellef sayılan ancak e-fatura sistemine kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenleyenler ceza alır mı?

Mükellef sayılan firmalar, zorunlu olmasına rağmen e-fatura’ya geçmemiş olsalar dahi gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv faturası düzenlemesi zorunludur. Ancak göndericinin e-arşiv mükellefiyeti yoksa kağıt fatura kesebilir ve gönderici bu durumda herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaz. 

e-Fatura kullanıcısı kağıt fatura kesebilir mi?

GİB e-fatura sistemine kayıtlı bulunan alıcı mükellefe kağıt fatura kesilebilir mi?

e-Fatura kullanımı, GİB e-fatura sistemine kayıtlı mükellefler arasında zorunludur. Kayıtlı bulunan bir mükellefe kesilecek kağıt faturalar yok hükmündedir ve ceza uygulanabilir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.