22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında 30.04.2020 tarihine dek nafaka alacaklarına ilişkin “icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine…” karar verildi. Bu uygulama sırasında oluşacak tereddütleri gidermek için icra iş ve işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının uygulama esasını açıklayan T.C. Adalet Bakanlığı’nın 24.03.2020 Tarihli Genelgesi yayımlandı. Buna göre:

 • Ülke genelinde açılan nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri, durma kararı alınmasına gerek olmaksızın durduruldu.
 • Nafaka alacaklarına ilişkin açılan takipler devam edecek. Nafaka alacaklarına ilişkin yeni takipler de açılabilecek, red ve tahsilat işlemleri yapılabilecek.
 • Nafakaya ilişkin ilamlar durma süresi içerisinde takip konusu olabilecek, aynı ilam ile nafakadan ayrı hükmedilen alacakların ilamın bölünememesi nedeniyle takibe konulması halinde işlemlere sadece nafaka alacakları yönünden devam edilecek.
 • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişkiye dair takipler duracak. Mahkemeler tarafından ihtiyati tedbir kararlarının infazına devam edilecek.
 • İcra dairesine yapılacak ödemeler kabul edilecek, sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen, borçlu veya üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmediği hallerde paralar alacaklılara ödenebilecek, dosya borcu ödenmezse veya alacaklı vekili talebiyle haciz ve yakalama şerhleri kaldırılacak, dosya kapama işlemleri yapılacak.
 • Durdurma kararı öncesi kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri yapılabilecek.
 • Durdurma kararı öncesinde açılmış takipler de dahil olmak üzere durdurma süresince ödeme ve icra emri gönderilmeyecek.
 • Durdurma kararı ile taraf ve takip işlemleri durdurulduğundan itiraz ve talepler alınmayacak.
 • Durdurma kararı öncesinde veya durdurma süresi içinde verilen ihtiyati haciz kararlarının icrası ve infazı durdurulmuş olduğundan icra dairesince infaz edilemeyecek.
 • İcra ve iflas daireleri tarafından satış günü verilerek ilan edilmiş mal ve haklara ilişkin elektronik veya fiziki artırma günlerinin durdurma tarihleri içinde kalması halinde, durdurma kararının bitiminden itibaren yeni satış günü verilecek, bu durumda tarafların menfaatleri dikkate alınarak en az masrafla katılımcı sayısını en çok artıracak vasıta ile ilan yapılacak, daha önce masraflı verilip ilan yapılmış olması dikkate alınarak alacaklı ve borçluya ek masraf yüklemeyecek şekilde ilan yapılacak, durma kararı nedeniyle satış işlemleri gerçekleşmeyen mal ve haklar açısından durma sürecinden sonra UYAP İcra Malları e-Satış Portalı’ndan ilan yapılacak.
 • Durdurma kararı süresince icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin süreler durma süresi bitimine kadar işlemeyecek.

12-22 Mart 2020 tarih ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelgesi nedeniyle icra müdürlüklerinde mevcut iş durumuna da göre asgari seviyede personel bulundurulacak.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.