Torba kanun ile Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları ve ödeme usulüne ilişkin önemli yeni düzenlemeler getirildi.

244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 7244 sayılı kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruların sonuçlandırılması ve işverenlere yapılacak ödenmelere ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının sonuçlanması için belirlenen 60 günlük süreye, uygunluk tespiti için geçen süre dahil edilmeyecek
25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 23 maddesi ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle Kısa Çalışma Ödeneği için yapılacak başvurular, iş yerinin zorlayıcı sebepten ne ölçüde etkilendiği uygunluk  tespiti yapılarak değerlendirilecek, Türkiye İş Kurumu tarafından 60 gün içinde sonuçlandırılacaktı. 7244 sayılı kanun ile bu maddeye bir ekleme yapıldı ve iş müfettişlerince yapılacak uygunluk tespitinin 60 gün içinde sonuçlandırılması zorunluluğu bulunmadığı belirtildi. Özetle Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 60 günlük süre içinde sonuçlandırılacak olsa da uygunluk tespiti bu süreden sonra hazırlanarak işverenlere gönderilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği uygunluk tespitlerinin sonuçlanması beklenmeden işverenlerin beyanı doğrultusunda ödenecek  
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 25. madde ile işverenlerce Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yapılan zorlayıcı sebep gerekçeli Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları, Türkiye İş Kurumu tarafından, iş yerinin Covid-19’dan ne ölçüde etkilendiğine ilişkin uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek ve işverenlerin beyanı doğrultusunda Kısa Çalışma ödemesi yapılacak. İşveren, iş yerindeki şartlara veya Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanacak personellere ilişkin, hatalı bilgi verir ve hatalı belge teslim ederse Türkiye İş Kurumu işverenden yapılan fazla ve yersiz ödemeleri yasal faizi ile birlikte tahsil edecek. 

Özetle Covid-19’un çalışma hayatına etkilerinden dolayı Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında yoğunluk yaşanabiliyor. Başvuru koşullarının iş müfettişleri tarafından değerlendirilmesi de zaman aldığından ve bazen 60 günde tamamlanamayacağından ödemelerin yapılması için işverenin beyanı esas alınacak. Eğer işveren gerçeğe aykırı ve hatalı beyanda bulunursa ödemeler faizi ile beraber iade edilecek. Bu yüzden başvuruda bulunurken bu bilgiler dikkate alınmalı.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.