Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı prim ödeme sürelerinin ertelenmesi hakkında yeni bir duyuru yayımladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 01.04.02020 ile 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere
 • Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla
  • Alışveriş merkezleri dahil perakende
  • Sağlık hizmetleri
  • Mobilya imalatı
  • Demir çelik ve metal sanayii,
  • Madencilik ve taş ocakçılığı
  • Bina inşaat hizmetleri
  • Endüstriyel mutfak imalatı
  • Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı
  • Araç kiralama
  • Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım
  • Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler
  • Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri
  • Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri
  • Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri
  • Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti
  • Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler
  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait
 • iş yerlerinde 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan
  • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar
  • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
  • Tarımsal faaliyette bulunanlar ile
  • Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,
 • 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların 
  • 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02.11.2020 tarihine
  • 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine
  • 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine ertelendi. 
 • Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. 
 • 5510 sayılı kanuna göre kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacak.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.