İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği duyurusu

İŞKUR, internet sitesinden yaptığı duyuruda Kısa Çalışma Ödeneği’nin elektronik ortamda nasıl talep edilebileceğini açıkladı. Buna göre 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklüleri ve Hizmet Merkezleri’nin elektronik posta adreslerine gerekli belgeler gönderilerek başvuru yapılabilecek. 

Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınacak:

  • İncelemeler mahalline gidilmeden, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı veya Grup Başkanlıklarında sadece başvuru evrak ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeden yapılacak.
  • İnceleme sırasında başvuru evrakında noksan bulunursa işverenlerle irtibata geçilip bu evrakın elektronik ortamda gönderilmesi istenecek.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleriyle ilgili yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacak.
  • İşverenlerin yönetimsel kararları nedeniyle faaliyeti durdurulan veya azaltılan iş yerlerinin incelemelerinde durumu ortaya koyan belgeler yeterli olacak.
  • Uygunluk tespiti için bakanlık iş müfettişleri rapor yazısı düzenlenecek. Bu yazı, kurumun ilk müdürlüklerine KEP adresi üzerinden elektronik ortamdan gönderilip ıslak imzalı hali iş yerleri dosyasında muhafaza edilmek için ayrıca gönderilecek.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleriyle ilgili uygunluk tespiti işlemi, kanunda düzenlenen asgari ve azami sürelerle birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olacak. İdari tasarrufun sona erince kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona erecek.
  • Bakanlığın önceki uygulamalarında ilgili bilgi ve evrakın müfettiş incelemesi sırasında sunulabilmesi imkanı vardı. Yeni uygulamada tüm bilgi ve belgeler başvuru ile birlikte elektronik posta ile gönderilecek. Başvuruların işleme girmesi için eksiksiz bilgi ve belge temini çok önemli.

Kısa Çalışma Ödeneği’ne ilişikin İŞKUR formları ile ilgili elektronik posta adreslerine  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.