İşletmelerin birbirlerine alacak ya da vereceklerinin olup olmadığının kontrolünü sağlayan cari mutabakat nasıl daha kolay yapılır?

E-Fatura nedir, beraberinde getirdiği avantajlar nelerdir?

Cari Mutabakat Nedir,Ne İşe Yarar?

Kelime olarak uzlaşma ve anlaşma anlamına gelen mutabakat, muhasebede hesap kontrolü açısından oldukça önemli bir konudur. İşletmelerin, ticari ilişkide oldukları diğer işletmelerle alacak veya borç bakiyelerinin birbirlerini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgelerle arşivlemesine cari mutabakat denir. İki taraf da hesaplarında mutabıksa ortada bir alacak ya da borç yok demektir. Bu da ticari ilişkinin sağlıklı biçimde devamını garantiler.Yıl sonunda yapıldığı da gözlenen cari mutabakatı her ay sonunda düzenli olarak yapılmasını öneririz.

Cari Mutabakat Formu

Cari mutabakat, hesapların bir bir üzerinden geçmek suretiyle yapılır. Hazırlanan mutabakat formunun imzalı ve kaşeli olarak karşı firmaya gönderilmesi ve o firmanın da kendi hazırladığı mutabakat formunu iletmesi sonucu gerçekleşir. Bu form Excel’de hazırlanabilir ve posta ve e-mail yoluyla gönderilebilir. Bu yöntem maddi hatalara açık olduğundan karışıklık ve zaman kaybına yol açabilir. Bu yüzden online ticari programlar ile mutabakat sağlamak çok daha pratiktir.

Online programlarla mutabakat kolaylığı

Mutabakat formlarınızı kağıt üzerinde hazırlamak ya da çıktısını alarak göndermek yerine arşivleme, kargo, kağıt vs. masrafları olmayan bir yöntemi denemeye ne dersiniz? Online olarak mutabakat sağlayabileceğiniz programlarla çok daha düzenli ve verimli çalışabilirsiniz. Geri dönüşleri hızlandırdığı için yasal sürece de katkıda bulunan bu programlar sayesinde hem maliyetlerinizi düşürmüş, hem çevreyi korumuş hem de iş süreçlerinizi hızlandırmış olacaksınız.

Sektörünüz ne olursa olsun, Mikro Run, Mikro Jump ve Mikro Fly ile e-mutabakat uygulaması da dahil olmak üzere tüm iş süreçlerinizi tek bir program üzerinden uçtan uca yönetebilirsiniz.

Eğer Mikro Run, Mikro Jump ya da Mikro Fly’ınız varsa e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-mutabakat, e-bordro, e-irsaliye ve e-serbest meslek makbuzlarınızı aynı program üzerinden farklı bir yazılım ve entegrasyona ihtiyaç duymadan düzenleyebilirsiniz.

Neden Mikro Run kullanmalısınız?

Neden Mikro Jump kullanmalısınız?

Neden Mikro Fly kullanmalısınız?


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.