Birçok şirket ve şirket sahibi için cari hesap, büyük önem arz eden, bilinmesi ve takip edilmesi gereken bir konu… Bu yazımızda, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kaydı ve takibi için bilinmesi gereken cari hesap kavramını ayrıntıları ve takip yöntemleriyle ele aldık.

Cari hesap nedir?

Herhangi bir şirketin tedarikçileri ve müşterileri ile arasındaki mevcut tüm işlemlerinin toplandığı hesaba verilen genel isim cari hesaptır. Cari hesabın kanundaki tanımı ise “iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları hesap kesim tarihinde ödemek üzere kaydettikleri hesap” şeklindedir. Sürekli olarak birbirinden ürün veya hizmet alan işletmeler, bu alım satım işlemlerinin her birinde ücret ödemek yerine cari hesap ile takibe alarak ödenecek dönem için anlaşırlar.

Cari hesap açmak için gereken belgeler nelerdir?

Cari hesap açmak için gereken belgeler şunlardır:

  • T.C. nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
  • Adres teyiti için bir belge (ikametgah, son 3 aya ait abonelik gerektiren bir fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge)

Cari hesap borcu nedir?

Şirketler yaptıkları alım satım işlemlerinde ötürü birbirleri ile alacak ve borç ilişkisi kurar. Borç ilişkisi kuran bu şirketler, birbirleri arasında cari hesap oluşturur. Cari hesap oluşturan bu şirketler, ürün veya hizmet alım satımı yaptıklarında alacak ve borç bedellerini hesaba girerler ve her seferinde ödeme gerçekleştirmezler. Alacaklı ve borçlu tarafların sabit olmayıp değişebildiği cari hesaplarda, ürün veya hizmeti satın alan şirketin cari hesap borcu bulunmuş olur.

Cari hesap takibi nasıl yapılır?

Cari hesap takibi, birbirleriyle ürün veya hizmet alım satım işlemleri yapan şirketlerin, alım satımdan kaynaklanan gelir gider akışını kayıt altına alarak, hizmet ve ödeme ilişkisini görüp inceleyebilmesidir. Cari hesap takibi, yalnızca iki şirket arasında yapılmaz. Bir şirket ve kişi arasında da yapılabilir. Yukarıda da açıkladığımız gibi borç ve alacak ilişkisi sürekli değişim gösterdiğinden dolayı alışverişin tarafları arasında ticari ilişkinin sağlıklı ilerleyebilmesi için cari hesap takibinin profesyonel kişilerce yapılması oldukça önemlidir. Şirket içerisinde geçmişe dair tüm bilgi ve belgelerin muhasebe departmanı tarafından muhasebe kaydı tutulur. Ancak cari hesap takibi ile sadece geçmiş dönem bilgilerinin değil, güncel bilgi takibinin de yapılmasına ihtiyaç duyulur. 

Günümüzde birçok işletme de tutulması zorunlu resmi evraklar ile cari hesap takibi yapabildiğini düşünüyor. Ancak bu belgeler yalnızca geçmişe dair bilgi alınabilmesini sağlar. Cari hesap takibinden yararlanabilmek adına sadece geçmiş bilgileri değil, güncel bilgileri de takip edebilir halde olunmalıdır. Sizlere cari hesap takibinde kullanmak üzere en çok tercih edilen cari hesap takip araçlarını tanıtalım. 

Cari hesap defterleri üzerinden takip

Bu araçlardan ilki, cari hesap defteridir. En eski araçlardan biri olan bu defter 3 ana bölümden oluşur. Bu bölümlerden birinde alacaklılar, birinde satıcılara ait borçlar ve bir diğerinde ise vergi borcu gibi borç ve alacaklar tutulur. Cari hesap defterleri teferruat içeren araçlardır ancak raporlamaya uygun değildir.

Excel üzerinden takip

Excel’de bölümler yerine kartlar bulunur. Şirket, her müşterisi ve tedarikçisi için ayrı düzenlenmiş cari hesap kartları oluşturmalıdır. Her müşteri ve tedarikçi için ayrı ayrı düzenlenmiş bu kartlarda; cari hesap tipi, takip numarası, isim, alacak bakiyesi, borç bakiyesi gibi bilgiler yer almalıdır. kartlar sürekli olarak güncellenmelidir. Excel’de işlem yapmanın en büyük handikaplarından biri de zaman içinde artan Excel tablolarını kontrol etmenin birbiriyle ilişkilendirmenin oldukça güç olmasıdır. 

Cari hesap programları kullanarak takip

Kullanımı en kolay cari hesap aracı ise cari hesap programlarıdır. Cari hesaplar, defter ve Excel’in dışında cari hesap programları kullanılarak zamandan tasarruf ettirecek şekilde takip edilebilir. Bu araçlar, internetin oldukça yaygınlaşmasıyla ve teknolojinin getirdiği tüm yenilikler sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarına uygun cevapları verebilen özel yazılımların geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Cari hesap programı, özellikle zaman ve iş gücü açısından şirketin işini kolaylaştırarak diğer şirket ve kişiler ile kurduğu alacak ve borç takibi ilişkisinin daha rahat izlenmesini sağlar.

Cari hesap sözleşmesi nedir?

Cari hesap sözleşmesi; alım satım işlemi yapmış tarafların, ürün, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerinde oluşan alacak ve borç durumlarını tek tek istemekten vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borca çevirerek hesabın kesilmesinden ortaya çıkacak bakiyeyi birbirlerinden isteyebileceklerine dair yapılan sözleşmeye denir. 


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.