Operasyon ve yönetim planı nedir, yönetim özeti nasıl çıkarılır? Bu yazıda yönetim planına dair sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Operasyon planı, ürün ya da hizmetin üretilip tüketiciye sunulma sürecinin lojistik ve pazarlama aşamalarını kapsar. Şirketinizin yönetim kadrosunun yüklendiği sorumlulukları belirten maddeler de operasyon planı içerisinde yer alır. Bu plan içerisinde bazı mali değerlere yer vermeniz gerekir. Bu nedenle operasyon planının son aşaması finansal tablolar içermelidir.  

Operasyonda hangi mali tablolara yer verilir?

Operasyon planında yer verilmesi gereken mali tablolar şu şekildedir:

 • İşletme giderleri tablosu
 • Sermaye gereklilikleri tablosu
 • Ürün/hizmet satış maliyetleri

Operasyon planı hazırlanış amacı ve şekliyle ürün veya hizmet satan firmaların işletme planı görevini görür. İşletme planı oluşturabilmek için şirketinizin organizasyon yapısı ve yönetim planını içeren iki aşamayı takip etmeniz gerekir. 

Organizasyon yapısı nedir?

Kurduğunuz işletmenin belirlediğiniz amaçlara istenilen sürede ulaşabilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme, işletmenizin organizasyon yapısının doğru oluşturulmuş olmasına bağlıdır. Birçok işletme, kendi hedeflerine yönelik sermaye oluşturabilmek için yatırım turları yapar. Bu süreçte sermayecileri, ekibinizin işi göğüslenebilecek nitelikte olduğuna ikna edebilmek oldukça önemlidir. 

Organizasyon yapısında işletmenizin hangi birimlerden oluşacağı, bu birimlerde kimlerin görev alacağı ve bu kişilerin hangi sorumlulukları alacakları sorularına cevap verilmelidir. Şirketin faaliyet faaliyet alanına göre değişmekle birlikte bir işletmenin organizasyon yapısı genel anlamda aşağıdaki birimlerden oluşur:

 • Pazarlama ve Satış (Müşteri ilişkileri ve hizmetler de dahil)
 • Üretim (Kalite kontrol de dahil)
 • Araştırma ve Geliştirme
 • Yönetim

Belirttiğimiz bu birimler arasında keskin ayrımlar bulunması veya herhangi bir birimin kesin bir şekilde bulunması zorunluluğu yoktur. En çok rastlanan örnekler olan bu birimler; işletmenizin sektörüne, sunduğu ürün veya hizmetin türüne ve hedef kitlesine göre değişiklik gösterebilir.

Yönetim özeti nedir?

Yönetim özeti, kısaca kurulma aşamasında olan veya kurulmuş bir şirketin yönetim ekibinin tanıtıldığı bölümdür. Şirketinizle alakalı bilgi edinmek isteyen yatırımcı veya müşterilerin yönetim özeti bölümüne baktığında cevap bulmayı beklediği sorular şunlardır:

 • Ekip üyeleri daha önce nerelerde çalışmışlar?
 • Daha önce neleri başarıyla tamamlamışlar?
 • İş topluluğundaki şöhretleri nasıldır?
 • İşin başarı şansı konusunda ekip üyeleri beraber ve kişisel olarak ne kadar gerçekçiler?
 • İşe hangi bilgi, beceri ve özel yetenekleri getirecekler?
 • Bu girişime ne kadar bağlılar?
 • Ekip üyelerinin motivasyon kaynakları nelerdir?

Yönetim özeti bölümü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan biri de ekip üyeleri arasında bir bağıntı bulunması gerektiğidir. Ekip üyelerinin geçmişleri ve CV’lerinin harika bir şekilde sunulmasının yanı sıra ekip üyelerinin farklı disiplinlerdeki  yetkinliklerinin bu iş üzerinde nasıl bir bütünlük yaratacağı, birbirlerini nasıl tamamlayacakları ve şirketinizin büyümesine nasıl katkı sağlayacağı anlatılmalıdır. 

İş planı oluşturmanın incelikleri

Bunun dışında iş dünyasının en önemli dergilerinden Harvard Business Review’in yayınladığı İş Planı Oluşturmak kitabı yönetim özeti hazırlanırken referans alınabilecek etkili bir kaynak olabilir. Bu kitap, işletmenizin karşılaşabileceği risklerin ustaca üstesinden gelerek bu riskleri fırsatlara dönüştürebilecek güçlü bir ekibin etkileyici bir şekilde tanıtılmasının inceliklerini şu şekilde açıklıyor:

 • Ekibin güçlü yanlarını anlatın
 • Ekibin hissedilen zayıflıklarını anlayıp onlara hitap edin
 • Ekibin yönetim felsefesini öne çıkartın

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.