Yıllık beyanname nedir, nasıl verilir?

Yıllık beyanname nedir?

Yıllık beyanname, çeşitli kaynaklardan bir takvim senesi içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

Gelir vergisi beyannameleri

Gelir Vergisi beyanları; yıllık, muhtasar ve münferit beyanname ile yapılır. Gelirin takvim yılının belli bir dönemine taalluk etmesi, beyannamenin yıllık özelliğini değiştirmez. Muhtasar beyanname için ise işverenlerin veya vergi tevkifatı yapanların kestiği vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirim söz konusudur. Münferit beyannamede de dar mükellefiyete tabi olanlar, yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi tevkif ile alınmamış olanlarını bildirir.

Yıllık olarak verilen beyannameler

2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi, 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verildi. 2020’de elde edilen aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilmiştir:

 • Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar,
 • Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Telif hakkı ve ihtira beratı kazanç istisnası kapsamındaki kazançların, 2020 yılında 600 bin TL’yi aşan kazançlar,
 • 2020 yılında 18.000 TL’yi aşan değer artış kazançları,
 • 2020 yılında 40.000 TL’yi aşan arızi kazançlar,
 • Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücretler (Diğer ücretler hariç),
 • Tek işverenden alınmış ve 2020 yılında 600.000 TL’yi aşan tevkifata tabi ücret geliri,
 • Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenlerden alınanların toplamı 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşan tevkifata tabi ücret gelirleri,
 • Birden fazla işverenden elde edilen ve birden sonraki işverenden alınan ücret tutarı 49.000 TL’yi aşmamakla beraber tüm işverenlerden alınan ve tutarı 600.000 TL’yi aşan tevkif suretiyle vergilenmiş ücret geliri,
 • 2020 yılında sporculara yapılan ve 600.000 TL’yi aşan tevkifata tabi olan ücret gelirleri,
 • Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler hariç spor hakemlerine yapılan ve 2020 yılında 600.000 TL’yi aşan ücret gelirleri,
 • Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 2020 yılında 49.000 TL’yi aşan ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları,
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. (Beyana tabi başka gelirin bulunmaması halinde, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir),
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır (Beyana tabi başka gelirin bulunmaması halinde, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir),
 • 2020 yılında 2.600 TL’lik tutarı aşan tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul sermaye iratları (Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri ve her çeşit alacak faizleri gibi),
 • 2020 yılında 2.600 TL’lik tutarı aşan tevkifata ve istisnaya tabi olmayan gayrimenkul sermaye iratları (basit usulde ticari kazanç sahiplerinden elde edilen kira geliri gibi).

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.