Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 Nisan 2019’da taslağını duyurduğu Elektronik Dönüşüm Uygulamaları Tebliği’nin final ve resmi halini 19 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayınladı. Yürürlüğe giren yeni tebliğ, farklı mükellef gruplarının çeşitli e-dönüşüm uygulamalarını kullanma zorunluluğuyla ilgili düzenlemeler içeriyor.

Bu yazıda sizin için bu düzenlemeleri öne çıkan özelikleriyle birlikte derledik. Yazının sonunda ise her bir uygulama geçiş zorunluluğunun tarihlerini gösteren bir tablo bulacaksınız.

İşte düzenlemeden satırbaşları:

  • e-Faturaya dahil mükelleflerin e-arşiv faturaya zorunlu geçişini düzenleyen madde: e-Fatura uygulamasına geçmek mecburiyetinde olan mükellefler, artık aynı zamanda e-arşiv fatura uygulamasını da kullanmak zorundalar. Tebliğde buna ilişkin bir düzenleme bulunuyor.
  • e-Ticaret platformları ile internet reklam aracılarının e-fatura ve e-arşiv faturaya zorunlu geçişine ilişkin madde: e-Ticaret yapan internet satış platformları, internette reklam yayınlayanlar ile internet reklam aracıları da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasını kullanmak mecburiyetindeler. Yeni tebliğ bu zorunluluğu düzenleyen bir maddeyi de içeriyor.
  • e-Arşiv faturaya geçiş zorunluluğuna ilişkin detayları içeren madde: e-Arşiv fatura kullanıcısı olmayan mükellefler, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri faturaları vergiler dahil toplam tutarı ile 30 bin Türk Lirası’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin Türk Lirası’nı) aşarsa Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu e-Belge Düzenleme Portalı üzerinden e-arşiv fatura düzenlemekle yükümlü olacaklar.
  • e-Serbest meslek makbuzuna geçiş zorunluluğuna dair madde: Serbest meslek erbabı mükellefler (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler ve benzereri) 2020 yılının Haziran ayından itibaren hazırlayacakları serbest meslek makbuzunu e-Serbest Meslek Makbuzu olarak hazırlamak zorundalar.
  • Sebze ve meyve tüccarlarının e-belge kullanımını düzenleyen madde: Hal kayıt sistemine dahil olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-defter uygulamalarına dahil olmak ve bu e-belgeleri düzenlemek mecburiyetindeler.
  • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin e-belge kullanımını düzenleyen madde: Yeni tebliğ ile sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri, sigorta poliçeleri ve sigorta komisyon gider belgeleri ile banka dekont belgelerini e-belge olarak düzenleyebilecek. Ayrıca yetkili döviz şirketleri de döviz alım-satım  belgeleri ile tüm mükelleflerin kullandığı gider belgesini e-belge olarak düzenleme imkanına sahip olacak.
  • Akaryakıt sektörü mükelleflerinin kullanmak zorunda oldukları uygulama ve belgelere ilişkin madde: Akaryakıt istasyonları da dahil olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan akaryakıt sektöründe çalışmak üzere lisans almış tüm şirketler e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçecekler. Tebliğ, bu şirketlerin ilgili uygulamaları geçiş zamanı ve koşullarını düzenleyen bir madde içeriyor.
  • Gübre takip sistemi mükelleflerinin e-irsaliyeye geçiş zorunluluğuna ilişkin madde: Gübre takip sistemine dahil mükellefler artık mal sevki esnasında e-irsaliye kullanmak zorundalar.
  • Demir çelik sektörü mükelleflerinin e-irsaliyeye geçiş zorunluluğuna ilişkin madde: Demir çelik veya madencilik sektörlerinde imalat, ihracat ya da ithalat yapanlar için e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülüyor. Tebliğde bu maddenin amacı ‘vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek’ olarak açıklanmış.
  • Çiftçi alışverişlerinde e-müstahsil makbuzuna geçiş zorunluluğunu düzenleyen madde: e-Fatura uygulamasına katılan tüm mükellefler, çiftçilerden aldıkları zirai mahsul karşılığında matbu olarak hazırladıkları müstahsil makbuzunu elektronik ortamda e-müstahsil makbuzu olarak da hazırlayacaklar.

Her bir uygulamaya geçiş zorunluluğunun tarihini ve ayrıntılarını gösteren tabloyu aşağıdaki linkte görebilirsiniz:

e-Dönüşüm Zorunlu Geçiş Tarihleri Tablosu


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.

Serbest meslek makbuzu ile faturalarınız görmek artık çok daha kolay! Faturalarınızı e-SMM de görmek için tıklayın.