Elektronik defter uygulamasını düzenleyen ve şu anda yürürlükte bulunan Elektronik Defter Genel Tebliği güncellendi. İşte yeni tebliğ taslağı hakkındaki detaylar…

Elektronik defter uygulamasına ilişkin hali hazırda yürürlükte bulunan 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan bazı açıklamalar, saha uygulamalarında ortaya çıkan tereddüt yaratan bazı konuları açıklığa kavuşturmak üzere 10.08.2018 tarihinde yayınlanarak kamuoyunun görüşüne sunulan tebliğ taslağı ile güncellendi.

Yeni e-Defter Tebliğ Taslağı

“Elektronik Defter Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” isimli tebliğ taslağı ile; 

  • Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerin de test ve onay işlemine tabi olması,  
  • Elektronik defter uygulaması kapsamında elektronik defterler oluşturuluncaya kadarki süreçte muhasebe kayıtların tebliğde öngörülen belgelerle tevsik olunması gerektiği,
  • Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan e-fatura özel entegratörlerinin mali mühürleri ile de imzalanabilmesi,  
  • Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda da 1.7.2019 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi,   
  • Mücbir sebepler vb. teknik sebeplerle defter ve belgelerin zayi olması halinde izlenmesi gereken usul ve esasların açıklığa kavuşturulması,  

öngörülüyor.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çalışmaları devam ediyor. Mevcut taslaktaki konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi ya da katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi siz de GİB ile paylaşabilirsiniz.

İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.