Verimlilik yalnızca yaşamın kalitesini artırmıyor aynı zamanda işlerin istendiği şekilde sürdürülmesini, saptanmış hedeflere daha kolay ulaşılmasını da sağlıyor. Tam da bu yüzden işletmeler için hayati bir önem taşıyor. Bu yazıda verimliliğin ne olduğunu ve şirketlerin verimliliklerini nasıl artırabileceğini anlattık.

İşletmenizde işlerin ne kadar verimli ilerlediğiyle ilgili kaygılarınız mı var? İş süreçlerini ile personel verimliliği ile doğrudan ilgili olan bu konuyu birlikte irdeleyelim mi?

İyi bir iş takip programında bulunması gereken 6 özellik

Verimlilik nedir?

Verimlilik en tem anlamıyla üretken olmaktır. İşletmenizin süreklilik arz eden başarısı, belli bir çalışma temposuyla gerçekleşir ve üretkenliğinizin seviyesini de belirtir. Üretim sürecine dahil olmuş farklı girdiler ile bu sürecin sonunda elde edilen çıktılar (ürünler) arasındaki bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki de verimliliği belirler.

Tüm  varlıkların etkin kullanımı

İşletmelerin verimliliği, imalat sürecinde kullanılan hammaddeler, işgücü, makine ve teçhizatlar, yapılar ve enerji kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığı kriterleriyle belirlenir. Ancak bu süreçte tek girdi işgücü değildir. Bu yüzden her birinin doğru biçimde analiz edilmesi ve kendi verimliliklerinin ölçümlemesi yapılmalıdır.

Veri analizi

Veri bugün tüm karar alma süreçlerini etkiliyor. Doğru işlenen veri; iş akışını, pazarlamayı, ürün teslimi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini de optimize ediyor. Verinin doğru işlenmesi için ise işletmelerin topladıkları verileri anlamlı ve kullanışlı bilgilere dönüştüren BI (iş zekası) yazılımları kullanması gerekiyor. Bu yazılımlar ile işletmeler veri madenciliği, online analitik işlemler, depolama, erişim, sorgulama ve raporlama süreçlerini doğru şekilde yöneterek verimliliklerini artırabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için BI (İş zekası / kurumsal zeka) nedir, şirketlere faydası nedir? yazısını okuyabilirsiniz.

İsrafı önlemenin önemi

  • İşletmelerde verimliliği artırmanın baş şartlarından biri üretim kaynaklarının israf edilmeden en mantıklı şekilde kullanılmasıdır.
  • Üretim kaynaklarının akılcı kullanımı ürün tasarımını hatta içeriğini dahi içerebilir. Bu başlıklardaki verimli değişiklikler ve teknolojinin etkin kullanımı işletmenin verimliliğini de artıracaktır.
  • Verimlilik ve kalite birbirini yakından ilgilendiren iki kavramdır. Ürün içeriğinin kalitesi üretim sürecini ve buna bağlı olarak verimliliği de direkt olarak etkileyecektir.
  • Çalışma hayatının kalitesinin artması ise çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş yeri ve çevresinin çalışanın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesiyle mümkündür. İkinci konu, çalışanların ekonomik, psikolojik ve toplumsal gereksinimleriyle doğrudan ilgilidir.
  • Bu ihtiyaçların belirlenmesi ve doğru şekilde karşılanması ise hem işverenlerin hem de çalışanların eğitimli ve bilinçli olmasını gerektirir.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.