Vergi uyuşmazlığı nedir?

Vergi uyuşmazlığı, vergi mükellefleri ve Mali İdare ya da Gümrük İdaresi arasında oluşan ihtilaftır. Vergi uyuşmazlığı neden oluşur, dersek vergi ve gümrük mevzuatındaki tanım ve çerçevelerde yapılan değişiklik, çeşitlendirme ve güncellemelerden çıkabileceği gibi hesap ve mevzuat hataları sebebiyle de oluşabilir. Matrah, vergi miktarı, yükümlünün şahsı, yükümlülük ve mükerrerlik durumu uyuşmazlığa yol açabilir. Bunlarla birlikte  vergi konusunda veya verginin alınacağı dönemle ilgili de hatalar oluşabilir. 

Vergi uyuşmazlığı nasıl çözülür?

Vergi uyuşmazlıkları idari veya adli yollara başvurularak çözülebilir. Uyuşmazlığın çözüm sürecinde atılan her adım ve alınacak her bir aksiyon uyuşmazlığın sonucunu etkileyebilir. Bu yüzden vergi ve gümrük uyuşmazlıklarının incelemeden yargılamaya tüm aşamalarında uzmanlar tarafından yönetilmesi gerekir.

Uzmanların vergi uyuşmazlığı çözüm sürecine katkısı

Vergi ve gümrük uyuşmazlıklarının çözümü sürecinde uzmanlar aşağıdaki hususlarda destek sunabilir:

 • İnceleme sürecinde tutanakların imzası için yapılan toplantılara müvekkil ile birlikte katılım
 • Hukuki hizmet
 • İnceleme esnasında mükelleften istenen bilgi, defter ve dokümanların vergi ya da gümrük müfettişine sunulmadan önceki kontrolü
 • İnceleme görevlileri ile mükellef arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması
 • İnceleme hakkında araştırma ve değerlendirme
 • Gerekirse vergi ya da gümrük müfettişine sunulacak bilgi ve hukuki mütalaanın hazırlığı
 • İnceleme sonrası düzenlenen tutanaklara gerekli açıklama ve itiraz şerhlerinin eklenmesi için danışmanlık
 • Tarhiyat öncesi uzlaşma ihtimalinin değerlendirilmesi
 • Rapor Değerlendirme Komisyonları ile yapılan görüşmelere mükellefle beraber katılım, bu süreçte hukuki ve  teknik destek
 • Uyuşmazlığa neden olan vergi ve gümrük borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesabı 
 • Toplam tarhiyat ve risk tutarının hesabı

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.