Vergi levhası nedir?

Vergi levhası, üzerinden vergi verilmesi gereken kazanç tutarları ile bu kazançların vergi miktarlarını gösteren belgedir. Vergi levhasının formatı, belirtmesi gereken bilgiler, ne koşullarda ve kimler tarafından alınması gerektiği, Maliye Bakanlığı tarafından belirtilmiştir. Vergi levhasına ilişkin düzenleme ve yaptırımlar, 6111 sayılı kanunda ve Vergi Usul Kanunu’nda detaylıca ele alınmıştır.

Vergi levhasını asmak zorunlu mudur?

Vergi levhasına dair esas ve düzenlemelerin yer aldığı 6111 sayılı kanunun 82. maddesinde ve Vergi Usulü Kanunu’nun 5. maddesinde geçmişte yer alan ifade şöyledir: “Vergi mükellefleri, levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” Bu sebepten Türkiye Cumhuriyeti’nde çok uzun bir süre vergi levhası almakla yükümlü birey ve işletmeler, vergi levhalarını iş yerlerinde görünür bir yere asmışlardır. Fakat geçtiğimiz senelerde bu ifadede düzenlemeye gidilmiş ve vergi levhasını görünür bir yere asma zorunluluğu getiren kısım “…levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde güncellenmiştir. Bu sebeple artık vergi levhası alma zorunluluğu olan birey ve işletmeler, vergi levhalarını iş yerlerinde görünür bir yere asmak zorunda değiller, fakat hala vergi levhası edinmek zorundadırlar.

Vergi levhası almak zorunlu mudur?

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde belirtildiği üzere Gelir Vergisi vermekle yükümlü kişiler, kazancı basit usulde tespit edilen kişiler ve sermaye şirketleri vergi levhası almak zorundadır. Bu kişi ve şirketler üzerinden gelir vergisi vermekle yükümlü oldukları kazançlarını belirten, bu kazancın vergisinin miktarını gösteren vergi levhasını her sene Mayıs ayının son gününe kadar almak zorundadır. Aksi takdirde bu kişi ve şirketler hakkında cezai işlem uygulanır.

Kimler vergi levhası almak zorundadır?

Vergi levhası alma zorunluluğu iki farklı vergi kalemi üzerinden tanımlanmaktadır. Bunlardan biri kurumlar vergisi, diğeri de gelir vergisidir. Bu iki vergiyi vermekle yükümlü şahıs ve kişilerin bir kısmı, vergi levhası almak zorundadır. Gelir vergisi mükellefi olanlar içinde;

  • Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket kabul edilen işletmelerin her bir ortağı (Bu işletmelerin her bir ortağı kendilerine ait ayrı birer vergi levhası almak zorundadır. Bu ortakların vergi levhaları her sene yenilenmeli, şirkette bulundurulmalıdır.)
  • Ticari kazanç sahipleri,
  • Zirai kazanç sahipleri (Burada kıstas, Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin 6. fıkrasında detaylandırılan yazıhaneyi açmış olmaktır. Bu yazıhaneyi açan bireyler hem gelir vergisi ödemeli, hem de vergi levhası çıkartmalıdır.),
  • Serbest meslek erbabı vergi levhası almak zorundadır. Kurumlar vergisi mükellefi olanlar içinde ise,
  • Anonim şirketler,
  • Limited şirketler,
  • Eshamlı komandit şirketler vergi levhası almak zorundadır.

Vergi levhası nasıl alınır?

Gelir ve kurumlar vergilerine mükellefler bu vergilere dair vergi beyannamelerini ilgili tarihlerde Vergi Dairesi’ne teslim etmelidir. Bu teslim işleminden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerini teslim eden mükelleflerin bilgileri ve beyannamelerindeki bilgiler doğrultusunda mükellefler için vergi levhası oluşturur. Oluşturulan vergi levhaları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin internet vergi dairesi hesaplarına aktarılır. Bu aşamadan sonra mükellefler vergi levhalarını Mayıs ayının son günü mesai saatleri bitmeden yazdırmak zorundadır. Mükellefler bu yazdırma işlemini vergi dairesinde yapabileceği gibi, 3568 sayılı kanuna uygun bir şekilde yetkilendirilmiş serbest mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler aracılığıyla da yapabilir. Gelir vergisi mükellefleri vergi levhalarını 1 Nisan tarihinden itibaren yazdırabilir. Kurumlar vergisi mükellefleri ise vergi levhalarını 1 Mayıs tarihinden itibaren yazdırabilir. Her iki gruptan mükellef için de vergi levhası yazdırmanın son tarihi 31 Mayıs günüdür. 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları hazırlamadan SGK maliyeti hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet vermektedir.

Muhasebe süreçleriniz için Mikro Yazılım çözümleri
30 yıllık tecrübesiyle yerli yazılım devi Mikro Yazılım’ın muhasebe yazılımı çözümleriyle tanışın! Mikro Yazılım’da her türden işletmenin ihtiyacına uygun muhasebe çözümü var. Küçük işletmelerin çözüm ortağı, yeni modüllerle sürekli büyütülebilen Mikro Run, büyümek için zıplayan daha büyük ölçekli işletmelerin çözüm ortağı Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin çözüm ortağı Mikro Fly ile bütün muhasebe süreçlerinizi etkin ve hızlı bir şekilde yönetin. Hem işgücünden hem de maliyetten tasarruf edin.