Geliri olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi, sabit bir tutara sahip değildir; alınan ücret tutarına oranla çalışandan çalışana farklılık gösterir. Doğru vergi hesabının yapılabilmesi için her yıl değişen oranları takip etmek gerekir.

Vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi, devletin işçilerin geliri üzerinden yaptığı oransal bir kesintidir. Çalışanların emekleri karşılığında elde ettikleri ücret üzerinden alınan vergi oranını vergi dilimi belirler. Vergi dilimi, elde edilen gelir toplamının belirli bir yüzde üzerinden vergiye tabi olacağını gösteren artan oranlı tarifedir.

Vergi matrahı nedir?

Vergi matrahı, işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonra kalan tutardır. Gelir vergisi matrahı, esas olan tutardır.

2020 Vergi dilimleri

Gelir vergisi tarifesi, iki çeşit halinde uygulanır. Bunlar ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi ve ücret dışı gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifesidir.

Ücret harici için uygulanan 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:

  • 22.000 TL’ye kadar %15
  • 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
  • 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası %27
  • 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası %35
  • 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası %40

Ücretliler için uygulanan 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:

  • Vergi dilimi: 0 – 22.000 TL için %15
  • Vergi dilimi: 22.000 TL – 49.000 TL için %20
  • Vergi dilimi: 49.000 TL – 180.000 TL için %27
  • Vergi dilimi: 180.000 TL – 600.000 TL için %35
  • Vergi dilimi: 600.000 TL üzeri için %40 olacak şekilde belirlenmiştir.

Belirlenen vergi dilimlerine göre 2020 yılında asgari ücretlinin vergi dilimi kesintisi işçinin ücreti dışında ek geliri yoksa Eylül ayına dek %15 oranında olacak. Eylül’den sonra ise vergi dilimi bir üst tarifeye geçerek devlet tarafından kesilecek.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.