Geliri olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi, sabit bir tutara sahip değildir; alınan ücret tutarına oranla çalışandan çalışana farklılık gösterir. Doğru vergi hesabının yapılabilmesi için her yıl değişen oranları takip etmek gerekir.

Vergi dilimi nedir?

Vergi dilimi, devletin işçilerin geliri üzerinden yaptığı oransal bir kesintidir. Çalışanların emekleri karşılığında elde ettikleri ücret üzerinden alınan vergi oranını vergi dilimi belirler. Vergi dilimi, elde edilen gelir toplamının belirli bir yüzde üzerinden vergiye tabi olacağını gösteren artan oranlı tarifedir.

Vergi matrahı nedir?

Vergi matrahı, işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonra kalan tutardır. Gelir vergisi matrahı, esas olan tutardır.

2021 Vergi dilimleri

Gelir vergisi tarifesi, iki çeşit halinde uygulanır. Bunlar ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi ve ücret dışı gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifesidir.

Ücret harici için uygulanan 2021 yılı gelir vergisi tarifesi:

  • 23.000 TL’ye kadar %15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
  • 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
  • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası %40

Ücretliler için uygulanan 2021 yılı gelir vergisi tarifesi:

  • 23.000 TL’ye kadar %15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
  • 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
  • 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40

Siz de çalışanlarınızın vergi dilimlerini de içeren bordrolarının hatasız ve hızlıca hazırlanmasını isterseniz Mikro’nun özel yazılım hizmetlerinden bordro hesaplama ile ilgili destek alabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.