Tevkifatlı fatura nedir? Tevkifat oranları nelerdir? Bu yazıda tevfkifatlı fatura ve tevkifat oranlarına dair merak ettiklerinizi cevapladık.

Tevkifat oranları nelerdir? Tevkifatlı fatura nedir?

Birçok işletmecinin zihninde soru işaretleri oluşturan tevkifatlı fatura, her zaman kullandığımız diğer faturalardan çok da farklı bir fatura çeşidi değildir. Bu yazımızda tevkifatlı faturanın ne olduğunu, kimlerin tevkifat yapabileceğini ve tevkifat oranlarını bulabileceksiniz.

Tevkifat ne demek?

Tevkifat Arapça kökenli bir kelime olarak kesinti anlamına gelir. Günümüzde daha çok mali konularda kullanılır. Fatura bağlamında ise tevkifat kelimesi, vergilerin bölüştürülmesi veya vergi üzerinde kesinti yapılması anlamına gelir.

Tevkifatlı fatura nedir?

Sanıldığının aksine tevkifatlı fatura irsaliyeli fatura ya da normal faturadan çok daha farklı bir fatura değildir. Tevkifatlı faturanın diğer faturalardan ayrışmasının sebebi faturaya işlenen verginin, alıcı ve satıcı arasında bölüştürülmesi ve iki taraftan da tahsil ediliyor olmasıdır.

Gelir vergisi tevkifatı ne demektir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre bazı özel vergi ödemeleri türleri belirlenmiştir. Bu belirtilen gelir türleri üzerinden yapılan kesintiler, gelir vergisi tevkifatı olarak tanımlanır.

Tevkifatlı fatura uygulanabilecek işlemler hangileridir?

Bildiğimiz gibi tevkifatlı fatura, her ürün ve hizmet satışında uygulanabilen bir fatura çeşitleri arasında değildir. Tevkifatlı fatura uygulanabilen işlemler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Tevkifatlı fatura uygulanabilecek işlemler şunlardır:

 • Bazı yapım işleri ve bunlarla ilgili mühendislik ve mimarlık hizmetleri
 • Bahçe ve çevre bakım ve temizlik hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamirat, bakım ve onarım hizmetleri
 • Yemek servisi
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri

Hangi kurum veya kuruluşlar gelir vergisi tevkifat yapar? 

 • Genel bütçe içinde yer alan daireler
 • Katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler
 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları
 • Tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları
 • Bankalar, kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
 • Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Bütün borsalar
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki tevkifat uygulaması sayfasından bu listeye ulaşabilir ve hangi kuruluşların tevkifat yaptığıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tevkifatlı fatura nasıl hesaplanır?

Tevkifat oranlarının sektörden sektöre değişiklik göstermesinden ötürü tevkifatlı fatura hesaplanabilmesi için orana göre işlem yapılması gerekir. Günümüzde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş genellikle 3/10, 9/10 aralığında olan tevkifat oranları vardır. Doğru hesaplama işlemi yapabilmek için yasanın ilgili bölümüne bakılması gerekir. Yazımızın ileriki bölümlerinde sektörlere göre belirlenmiş tevkifat oranlarını bulmanız mümkündür. 

Örneğin 5/10 oranı için bir tevkifatlı fatura hesaplaması yapalım:

Bir ürünün vergiler hariç fiyatının 2.000 TL olduğunu düşünelim. Bu ürünün faturasına da %18 oranında KDV yansıdığını ve vergi yansıyan verginin miktarının 360 TL olduğunu farz edelim. 2.360 TL’lik toplam tutarın 360 TL’lik vergisini, faturanın 5/10 oranında olması nedeniyle satıcı ve alıcı tarafından yarı yarıya ödenir.

Tevkifat oranları nedir?

 • Yapım işleri ve bu işlerle beraber yapılan mimarlık, mühendislik ve etüt, proje hizmetleri 3/10
 • Demirbaş, makine, teçhizat ve taşıtların onarım, bakım ve tadilatları 5/10
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/10
 • Servis taşımacılığı hizmetleri 5/10
 • Baskı ve basım hizmetleri 5/10
 • Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5/10
 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alanların hizmet alımları 5/10
 • Orman işletme müdürlüklerine verilen hizmetler (orman ve ağaç ürün teslimleri) 5/10
 • Basın ilan hizmetleri 5/10
 • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin tesliminde 7/10
 • Çevre, temizlik, ve bahçe bakım hizmetleri 7/10
 • Külçe metal teslimleri 7/10
 • Danışmanlık, plan, proje, etüt, denetim hizmetleri 9/10
 • İşgücü temin hizmetleri 9/10
 • Yapı denetim hizmetleri 9/10
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma hizmetleri 9/10
 • Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri 9/10
 • Hurda atık teslimi 9/10
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi 9/10
 • Pamuk, tiftik, yün, ham post ve deri teslimi 9/10

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki tevkifat uygulaması sayfasından bu listeye ve tevkifat oranlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tevkifatlı faturalarınızın tutarını Mikro Yazılım KDV Tevkifatı Hesaplama Programı kullanarak kolaylıkla hesaplayabilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.