Tebligat nedir? Her işlemimizi online yaparken tebligatı da online yapabilir miyiz? Peki e-tebligat nedir, kimler nasıl e-tebligat başvurusu yapabilir

Tebligat ve e-tebligat ile ilgili sorularınızın cevabı bu yazıda…

Tebligat nedir?

Resmi kurumlar ya da kişiler tarafından, resmi bir işlemle ilgili olarak gönderilen, karşı tarafı bilgilendirme amacı taşıyan resmi belgeye tebligat denir. Tebligatın, tebliğ etmek ifadesinden yola çıkarak, ulaştırma ve iletme anlamlarını taşıdığını söyleyebiliriz. Tebligatlar, mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve icra dairelerinden gönderilir. Tebligatın üzerinde, tebligatın kimden kime neden gönderildiği yazar, içinde ise tarafların ve varsa yasal temsilciler ile vekillerinin kimlik ve adres bilgileri bulunur. Bununla birlikte tebligatın konusu aktarılarak ilgili kişinin ne zaman nerede olması gerektiği, kanuna göre yapılması gerekenleri, davetiyeyi çıkaran merciin mührünü, mahkeme yazı işleri müdür ile diğer mercilerde yetkili memurun imzası da tebligatta yazar. 

e-Tebligat nedir?

Bugün birçok resmi işlemi online olarak yapabiliyoruz. Tebliği gereken evrak da ilgili kişi ve kurumlar tarafından mükelleflere elektronik olarak kolayca tebliğ edilebiliyor. Tebligatın elektronik ortamdan iletilmesini sağlayan, süreci hızlı ve pratik hale getiren uygulamaya da e-tebligat deniyor. e-Tebligat uygulamasına, bizzat başvurulabileceği gibi kanuni temsilciler ile noterden alınan vekaletnameye sahip vekillerle de başvurulabilir.

Kimler e-tebligat başvurusu yapabilir? Kimler e-tebligata geçmek zorundadır?

Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar ile kurumlar vergisine tabi mükellefler, elektronik tebligat kullanmak zorundalar. Bununla birlikte vergi mükellefi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri olanlar da dilediklerinde gönüllü olarak elektronik tebligat uygulamasına geçme hakkına sahip. 

e-Tebligat sistemine nasıl başvurulur?

Gerçek kişiler, e-tebligat sistemine matbu talep bildirimi ile Vergi Dairesi’ne giderek ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi (İVD) uygulamasından e-tebligat başvurusu yapabiliyor. İVD şifresi olanlar kullanıcı girişi yapabilir. Şifresi olmayanlar ise kimlik numarası ile kimlik doğrulaması yapabilir. Sistemde talep bildiriminde verilen telefon numarası ve e-posta adresine e-posta ile bilgilendirme yapılır.

e-Tebligat başvuru süresi nedir?

  • Kurumlar vergisi mükellefleri için: Yeni mükellefiyet kazanan kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde e-Tebligat talep bildirimini bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekiyor. 
  • Gelir vergisi mükellefleri için: Yeni mükellefiyet kazandığı için e-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri ise e-Tebligat talep bildirimini mükellefiyetin başladığı esnada ilgili vergi dairesine vermesi lazım. 

e-Tebligat görüntüleme ve sorgulama nasıl yapılır? 

e-Tebligat’ı e-Devlet üzerinden görüntülemek ve sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

  • e-Devlet şifresi, mobil imza ve e-İmza ile sisteme giriş yapın.
  • GİB üzerinden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini işaretleyip ve e-Tebligatınızı görüntüleyin. 
  • Dilerseniz e-Tebligat’ı, e-Tebligat sistemine giriş yaparak da görebilirsiniz.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.